Prestupný terminál v bratislavskej Vrakuni je dokončený

tvr-tiop-vo-vrakuni

Po mesiacoch výstavby je nový prestupný terminál pripravený slúžiť cestujúcim. Nachádza sa pri obratisku trolejbusov a autobusov na Čiližskej vo Vrakuni a ponúka pohodlné prestupy medzi vlakovou a mestskou hromadnou dopravou.

Terminál je vybavený lavičkami, informačnými zariadeniami, prístreškami a stojanmi na bicykle. Nástupná zastávka Čiližská pre autobusy a trolejbusy bude posunutá zo súčasnej polohy do novej polohy oproti súčasnému výstupišťu trolejbusov. K obom koncom nástupišťa novej zastávky budú vybudované chodníky od Dvojkrížnej ulice. Aktuálne je vybudovaný jeden z nich. Po vysporiadaní pozemkov pribudne aj druhý.

Terminál integrovanej osobnej prepravy vo Vrakuni

Nová železničná zastávka Vrakuňa nahradila súčasnú provizórnu rovnomennú zastávku na jednokoľajnej železničnej trati Bratislava – Dunajská Streda – Komárno. Zastávka Vrakuňa je jedným z tzv. terminálov integrovanej osobnej prepravy (TIOP), o vybudovaní ktorých sa hovorí už desaťročie. Nasledovať by mali terminály Lamačská brána a Ružinov.

Výstavba sa začala v októbri 2023. Práce zastrešovali Železnice Slovenskej republiky a zhotoviteľom bola firma TSS Grade, a.s.

Najčítanejšie

Najčítanejšie