Začína sa výstavba prestupného terminálu vo Vrakuni

Začína výstavba prestupného terminálu vo Vrakuni Televízia tvr

Terminál vo Vrakuni sa bude nachádzať v tesnom susedstve súčasného obratiska autobusov a trolejbusov Čiližská na Dolných honoch. Vznikne tak komfortný prestupný uzol medzi vlakovou a mestskou hromadnou dopravou. Výstavba sa začne už 23. októbra.

Vizualizácia nového prestupného terminálu vo Vrakuni
Terminál vo Vrakuni – vizualizácia

Nová železničná zastávka Vrakuňa nahradí súčasnú provizórnu rovnomennú zastávku na jednokoľajnej železničnej trati Bratislava – Dunajská Streda – Komárno.  Nástupná zastávka Čiližská pre autobusy a trolejbusy bude posunutá zo súčasnej polohy do novej polohy oproti súčasnému výstupišťu trolejbusov. K obom koncom nástupišťa novej zastávky budú vybudované chodníky od Dvojkrížnej ulice. Zastávka bude vybavená aj prístreškami pre bicykle. Investorom sú Železnice Slovenskej republiky.

Viac v našej reportáži:

Najčítanejšie

Najčítanejšie