Ostatné náklady – autorské honoráre

Zverejnené

Predmet

Príloha

16.07.2019

Moderovanie spravodastva

26.06.2017

Autorské honoráre máj 2017

Súbor

22.05.2017

Autorské honoráre apríl 2017

Súbor

25.04.2017

Autorské honoráre marec 2017

Súbor

22.03.2017

Autorské honoráre február 2017

Súbor

28.02.2017

Autorské honoráre január 2017

Súbor

25.01.2017

Autorské honoráre december 2016

Súbor

19.12.2016

Autorské honoráre november 2016

Súbor

23.11.2016

Autorské honoráre október 2016

Súbor

17.10.2016

Autorské honoráre september 2016

Súbor

19.07.2016

Autorské honoráre jún 2016

Súbor

14.07.2016

Autorské honoráre máj 2016

Súbor

08.06.2016

Autorské honoráre apríl 2016

Súbor

17.03.2016

Autorské honoráre február 2016

Súbor

16.02.2016

Autorské honoráre január 2016

Súbor

20.01.2016

Autorské honoráre december 2015

Súbor

18.12.2015

Autorské honoráre november 2015

Súbor

20.11.2015

Autorské honoráre október 2015

Súbor

27.10.2015

Autorské honoráre september 2015

Súbor

18.09.2015

Autorské honoráre august 2015

Súbor

17.07.2015

Autorské honoráre jún 2015

Súbor

15.06.2015

Autorské honoráre máj 2015

Súbor

03.06.2015

Autorské honoráre marec 2015

Súbor

03.06.2015

Autorské honoráre apríl 2015

Súbor

10.09.2014

Autorské honoráre september 2011

Súbor

10.09.2014

Autorské honoráre október 2011

Súbor

10.09.2014

Autorské honoráre marec 2011

Súbor

10.09.2014

Autorské honoráre jún 2011

Súbor

10.09.2014

Autorské honoráre január 2011

Súbor

10.09.2014

Autorské honoráre február 2011

Súbor

10.09.2014

Autorské honoráre december 2011

10.09.2014

Autorské honoráre august 2011

Súbor

10.09.2014

Autorské honoráre apríl 2011

Súbor