Reklama

Prečo inzerovať v našich médiách?

Obyvatelia vedia, že jedine naše médiá im poskytnú všetky dôležité informácie, ktoré potrebujú a veria nám, že im ich dodáme včas. Na jednom mieste poskytujeme všetky dôležité informácie o udalostiach a aktivitách v bratislavskom kraji.

Čo je našou výhodou?

Našou hlavnou výhodou je jedinečnosť nášho obsahu. Lokálny charakter našich médií nám umožňuje poskytovať služby našim čitateľom a divákom takým spôsobom a v takom rozsahu, v akom to nedokážu žiadne iné médiá.
Umiestnenie reklamy a inzerovanie v našich médiách je efektívny spôsob, ako za výhodných podmienok môžete dostať informáciu o Vás do väčšiny ružinovských domácností a všade tam, kde sa pohybujú Vaši potenciálni klienti a zákazníci.

Možnosti Vašej prezentácie v TVR:

  • štandardným reklamným spotom /reklamné spoty vyrábame aj na objednávku/,
  • statickou obrazovou reklamou,
  • komerčnou reportážou /na objednávku vyrobíme reportáže z rôznych podujatí/,
  • komerčným rozhovorom,
  • telenákupom a sponzoringom,
  • účasťou v jednotlivých reláciách.

Možnosti Vašej prezentácie na stránke www.tvr.sk:

  • reklamnými bannermi /leaderboard banner, square banner/,
  • PR článkami s odkazom na stránku klienta,
  • textovou inzerciou.

Objednávka inzercie

Zuzana Čelková
reklama@tvr.sk
0918 391 725