Bratislavský samosprávny kraj

Bratislavský samosprávny kraj zaberá územie 2052,6 km² a svojou rozlohou je najmenším krajom Slovenskej republiky.

K dátumu 1.1.2021 bol počet obyvateľov v bratislavskom kraji 719 537.

Územnú a sídelnú štruktúru Bratislavského kraja tvorí 73 obcí, z ktorých jedno má štatút hlavného mesta SR – Bratislava a 6 má štatút mesta – Malacky, Stupava, Svätý Jur, Pezinok, Modra, Senec.

Zem tohto kraja si pamätá prvé stopy osídlenia siahajúceho do kultúry ľudu paleolitu, pochody rímskych légií a zjednotenie slovanských kmeňov do Veľkomoravskej ríše. Cez región viedli cesty nemeckých rytierov i českých kniežat. Po rozpade Veľkej Moravy a dobytí historických území Slovanov žijúcich na území súčasného Slovenska bol pohraničným krajom zabezpečujúcim ochranu severných častí Uhorska. V histórii sa stal domovom aj pre iné etniká, ako napríklad v 16. storočí pre Chorvátov a Habánov. Bratislavský kraj leží na historickej križovatke obchodných ciest – podunajskej a severo – južnej, tzv. jantárovej ceste.

Bratislavský kraj je tak isto významný aj svojimi prírodnými krásami, jeho okrajom vedie tzv. „Zelený pás“ ako dôsledok existencie železnej opony. Na území kraja sa nachádzajú alebo do neho čiastočne zasahujú 3 veľkoplošné chránené krajinné oblasti – CHKO Malé Karpaty, CHKO Záhorie a CHKO Dunajské luhy.