Zverejňovanie zmlúv

Zverejnené

Evidenčné

číslo

Predmet

Dodávateľ/ Odberateľ

Adresa dodávateľa

IČO

Suma bez DPH

Dodávateľ nie je platca DPH

Príloha

13.06.2023

3/23

Zabezpečenia uverejnenia inzercie v roku 2023-2025

Bratislavský samosprávny kraj

Sabinovská 16, 821 05 Bratislava

36063606

18335,40

Nie je platca

Súbor

15.03.2023

2/23

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie

Mestská časť Bratislava – Ružinov

Mierová 21, 827 05 Bratislava

00603155

370 070

Nie je platca

Súbor

26.01.2023

1/23

Tlačiarenské služby

Mapa Slovakia Editor, s.r.o.

Dvojkrížna 49, 821 06 Bratislava

46201661

 

Je platca

Súbor

23.01.2023

2/22

Používanie hudobných diel

Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam

Rastislavova 2, 821 08 Bratislava

00178454

 

Je platca

Súbor

21.12.2022

3/22

Zmluva o kontrolnej činnosti

Advokátska kancelária Encinger s.r.o.

Trajánova 1097/7, 851 10 Bratislava

51970511

 

Je platca

Súbor

10.03.2022

2/22

Tlačiarenske služby

MAPA Slovakia Editor, s.r.o.

Dvojkrížna 49, 821 06 Bratislava

   

Je platca

Súbor

14.02.2022

1/22

Zmluva o dotácii

Mestská časť Bratislava – Ružinov

Mierová 21, 827 05 Bratislava

00603155

370 070

Nie je platca

Súbor

18.03.2021

2/21

Spravovanie webových stránok

HALFPIXEL, s.r.o.

Tomanova 51/A, 831 07 Bratislava

36732745

100

Je platca

Súbor

18.03.2021

1/21

Zmluva o dotácii

Mestská časť Bratislava – Ružinov

Mierová 21, 827 05 Bratislava

00603155

393 691

Nie je platca

Súbor

01.10.2020

2/20

Tlačiarenské služby

NOVART, s.r.o.

Vrútocká 6, 821 04 Bratislava

35728213

4143,81

Je platca

Súbor

10.03.2020

 

Poskytnutie finančnej dotácie na rok 2020

MČ Bratislava – Ružinov

Mierová 21, 827 05 Bratislava

00603155

373 691

Nie je platca

Súbor

26.02.2020

 

Výkon PZS

PhDr. Natália Jányová

Ondavská 8, 821 08 Bratislava

51272270

300/18 mes.

Nie je platca

Súbor

10.10.2019

 

Hlasové služby

O2 Slovakia, s.r.o.

Einsteinova 24, 851 01 Bratislava

35848863

 

Je platca

Súbor

10.10.2019

 

Spracovanie účtovníctva

KONTO TEAM SLOVAKIA, s.r.o.

Šamorínska 32, 821 06 Bratislava

35827424

 

Je platca

Súbor

27.09.2019

 

Údržba a administrácia počítačovej techniky

IDEAS FILM, s.r.o.

Hrdličková 10, 831 02 Bratislava

35821078

 

Nie je platca

Súbor
 05.09.2019 4/2019   BOZP a PO  Milan Bojnanský Janka Alexyho 11, 841 01 Bratislava    40961478   Je platca  Súbor 
05.09.2019    poskytnutie finančnej dotácie 2019   MČ BA – Ružinov Mierová 21, 827 05 Bratislava   00603155  365 540 Nie je platca   Súbor
 05.09.2019   finančná dotácia – priamy prenos zasadnutí zastupiteľstva MČ   MČ BA – Ružinov Mierová 21, 827 05 Bratislava   00603155   3500 Nie je platca  Súbor
 01.09.2019    tlačiarenské služby DOLIS GOEN, s.r.o.  Stará Vajnorská 11, 831 04 Bratislava   35732431    Je platca  Súbor
27.08.2019    dohoda o nezrážaní zrážkovej dane autora  Andrea Santajová   Grosslingová 25, 811 09 Bratislava     Nie je platca   Súbor
27.08.2019    dohoda o nezrážaní zrážkovej dane autora    Katarína Kostková  Rezedová 18, 821 01 Bratislava     Nie je platca   Súbor
27.08.2019     dohoda o nezrážaní zrážkovej dane autora   Vladimír Mistrík  Pod rovnicami 13, 841 04 Bratislava     Nie je platca  Súbor
27.08.2019    dohoda o nezrážaní zrážkovej dane autora    Dušan Plášek  Jasovská 33, 851 07 Bratislava     Nie je platca  Súbor
27.08.2019    dohoda o nezrážaní zrážkovej dane autora    Ing. Andrej Wallner  Ondrejovova 14, 821 03 Bratislava     Nie je platca  Súbor
27.08.2019    dohoda o nezrážaní zrážkovej dane autora    Marianna Podlucká Trnavská cesta 44, 821 02 Bratislava      Nie je platca  Súbor
 27.08.2019    dohoda o nezrážaní zrážkovej dane autora   Daniel Súkup Chemická 22, 831 04 Bratislava      Nie je platca   Súbor
27.08.2019    dohoda o nezrážaní zrážkovej dane autora    Barbora Vincúrová  Bebravská 24, 821 07 Bratislava     Nie je platca  Súbor
27.08.2019     dohoda o nezrážaní zrážkovej dane autora     Marianna Šebová  Černyševského 21, 851 01 Bratislava     Nie je platca  Súbor
20.02.2019   12019 dodatok č. 3 k Zmluve o poskytovaní právnych služieb   AK Ivan Telepčák, s.r.o.  Ukrajínska 4, 831 02 Bratislava  47258411   Nie je platca  Súbor
 11.04.2018   Dodatok č. 2 k zmluve   VNET a.s  Nám. Hraničiarov 39, 851 03 Bratislava  35845007    Je platca  Súbor
13.03.2018    Dodatok č. 2 k zmluve  AK Ivan Telepčák, s.r.o.   Ukrajinská 4, 831 02 Bratislava  47258411   Nie je platca  Súbor
08.03.2018    Zmluva Mestská časť Bratislava – Ružinov   Mestská časť – Bratislava – Ružinov   Mierová 21, 827 05 Bratislava  00603155    Je platca   Súbor
 08.09.2017   kúpna zmluva   Sunteq s.r.o. Vajnorská 105, 831 04 Bratislava   30226406     Je platca  Súbor
17.01.2017    zmluva konateľ   TVR a RE s.r.o.  Mierová 21, 827 05 Bratislava  00603155     Je platca  Súbor
Súbor
Súbor
12.07.2016  20005092  Zmluva o predaji motorových palív prostredníctvom palivových kariet SLOVNAFT, a.s.   SLOVNAFT a.s. / TVR a RE, s.r.o.  Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava  31322832     Je platca Súbor
12.07.2016     zmluva o výrobe audiovizuálneho diela a licenčná zmluva   Lehocka Lubica / TVR a RE, s.r.o. / TVR a RE, s.r.o.   Mníchová Lehota 355, 913 21     Nie je platca   Súbor
12.07.2016     Rámcová dohoda – Grafické a tlačové služby   DOLIS, s.r.o. / TVR a RE, spol. s.r.o.  Grosslingova 45, 811 09 Bratislava  35698586     Je platca  Súbor
12.07.2016     zmluva o výrobe audiovizuálneho diela a licenčná zmluva   Bielak Michal / TVR a RE, s.r.o.   Lúčna 2, 949 01 Nitra      Nie je platca  Súbor
12.07.2016      zmluva o výrobe audiovizuálneho diela a licenčná zmluva   Ing. Andrej Wallner / TVR a RE, s.r.o.  Ondrejovova 14, 821 03 Bratislava     Nie je platca   Súbor
12.07.2016     zmluva o výrobe audiovizuálneho diela a licenčná zmluva    Marianna Podlucka / TVR a RE, s.r.o.  Trnavská cesta 44, 821 02 Bratislava      Nie je platca  Súbor
 14.10.2015   zmluva o výrobe audiovizuálneho diela a licenčná zmluva   B.L.M. s.r.o.  Farského 6, 851 01 Bratislava 48267180      Je platca Súbor 
30.09.2015   Dodatok k Zmluve o poskytovaní právnych služieb  Mgr. Ivan Telepčák Hurbanovo nám. 3, 811 06 Bratislava   42356351   Nie je platca  Súbor
10.09.2015     zmluva o poskytovaní účtovných služieb  JUNOMA s.r.o.  Fedinova 5, 851 01 Bratislava  35957689  750 Je platca  Súbor
31.08.2015     reklamná spolupráca a vzájomné poskytnutie služieb  SWAN, a.s.  Borská 6, 841 04 Bratislava  35680202   Je platca  Súbor
18.06.2015     zmluva o poskytnutí právnych služieb  Mgr. Ivan Telepčák Hurbanovo nám. 3, 811 06 Bratislava   42356351   Nie je platca   Súbor
04.06.2015    poskytovanie verejnej telekomunikačnej služby VNET internet   VNET a.s.  Nám. Hraničiarov 39, 851 03 Bratislava  35845007   Je platca  Súbor
04.08.2014  201401   popredajný servis a technická podpora pre vysielanie TVR a RE, s.r.o. Smarter, s.r.o.   Teslova 43, Bratislava  44481951  525 Je platca  Súbor
20.11.2013  0082012BAPD304   prevádzka internet  GTS s.r.o.  Einsteinova 24, 851 01 Bratislava  46303502  300   Je platca Súbor 
09.11.2012   2012/1 tlač Ružinovského echa   Dolis, s.r.o. Dostojevského rad 1, Bratislava   35698586     Je platca  Súbor
26.03.2012     zmluva o pripojení  GTS s.r.o.  Einsteinova 24, 851 01 Bratislava   35795662    Je platca   Súbor
 01.03.2012   káblová retransmisia TV Ružinov v KDS   UPC BROADBAND Slovakia, s.r.o.  Švčenkova 36, Bratislava  35971967     Je platca  Súbor
02.12.2011  35728213/1   poskytovanie telekomunikačných služieb  Telefonica Slovakia, s.r.o.  Einsteinova 24, 851 01 Bratislava   35728213    Je platca  Súbor 
06.03.2011   3/2011  zmluva o dodávke účtovníckych a administratívnych prác  Zuzana Štecková – Agentúra GLAMIS  Granč – Petrovce 47, 053 05 Beharovce  40862011  800  Je platca Súbor