O TVR

TVR vznikla v roku 1996 pôvodne pod názvom TV RIK. Založila ju mestská časť Ružinov ako lokálnu televíziu, zameranú na informovanie o aktuálnom dianí v mestskej časti. Televízia začínala vysielaním videotextu a postupne sa ako TV Ružinov vyprofilovala do televízie so širokou vysielacou ponukou a vysielaním 24 hodín denne. Za svoju existenciu získala televízia viacero novinárskych ocenení a čestných uznaní.

Vďaka celoslovenskému pokrytiu si postupne získavala divákov aj za hranicami Ružinova a Bratislavy. Preto sa v roku 2023 pretransformovala na regionálnu televíziu, ktorá ako TVRegión mapuje dianie v celom bratislavskom samosprávnom kraji a poskytuje informácie z kraja na jednom mieste. A to nielen ako klasická televízia, ale aj ako internetová tv. Našim cieľom je zabezpečiť tematickú pestrosť denného vysielania a prinášať obyvateľom Bratislavského kraja exkluzívne správy, ktoré jednoduchým a pútavým spracovaním odzrkadľujú najaktuálnejšie udalosti.

Základný prehľad

NALAĎTE SI NÁS!  Celoslovenské pokrytie prostredníctvom:

analóg – kanál CH87 / digitál – poz.71 frek. 578 Mhz

digitálne vysielanie v HD: pozícia 609, 214 *

Orange TV – optika  / digitál – pozícia 174

TVR je prístupná vo všetkých balíkoch

Majiteľom vysielacej licencie je spoločnosť TVR a RE s.r.o. so 100% majetkovou účasťou mestskej časti Ružinov.

Webové sídlo televízie (www.tvr.sk) sa v čo najväčšej miere snaží o dodržiavanie platnej legislatívy v oblasti prístupnosti webových stránok, a to najmä zákona 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy v znení neskorších predpisov a platného výnosu Ministerstva financií SR o štandardoch informačných systémov verejnej správy.