Detská univerzita prichádza s novinkou

detská univerzita UK tvr

Divadlo Aréna a Univerzita Komenského v Bratislave pripravili ďalší ročník obľúbenej Detskej Univerzity Komenského. Po prvýkrát ju budú môcť navštevovať aj starší študenti vo veku 15 až 17 rokov.

Detskú Univerzitu Komenského organizuje Divadlo Aréna v spolupráci s Univerzitou Komenského v Bratislave, združením Maxa Reinhardta a reklamnou agentúrou Commercium už od roku 2003. Nositeľom myšlienky a realizátorom projektu, ktorý bol prvým tohto druhu na Slovensku a v Česku, je riaditeľ Divadla Aréna Juraj Kukura. Detská Univerzita Komenského bola v rámci Európskej únie zaradená medzi vzorové detské univerzity Európy popri univerzitách v Bazileji, Tübingene, Štrasburgu a Viedni.

V tomto roku univerzita otvorí svoje brány študentom už dvadsiatydruhýkrát. Po prvý raz ju budú môcť navštevovať nielen deti vo veku 9 až 14 rokov, ale aj mládež vo veku 15 až 17 rokov. „Novinkou tohto ročníka Detskej Univerzity Komenského je sekundárny stupeň štúdia, alebo ako ho nazývam ja – postgraduál. Rozhodli sme sa ho otvoriť najmä na podnet mnohých bývalých absolventov, ktorým je ľúto, že kvôli veku už s nami nemôžu študovať. Teší ma, keď vidím u mladých ľudí chuť vzdelávať sa. Aj na úkor svojho voľna,“ povedal Juraj Kukura, riaditeľ Divadla Aréna a zakladateľ projektu.

Počet študentov rastie

Deti a mládež, tentokrát vo veku od 9 až do 17 rokov, tak môžu počas letných prázdnin objavovať a spoznávať nové témy formou vysokoškolských prednášok, prispôsobených veku študentov DUK. Prednášajúcimi sú univerzitní profesori, docenti a vedeckí pracovníci. „Som rád, že opäť privítame deti, ktoré sa rozhodli stráviť leto kvalitným vzdelávaním. A získať tak cenné vedomosti a nezabudnuteľnú skúsenosť. DUK je dnes už neodmysliteľnou súčasťou našej univerzity. Veľmi nás teší každoročne narastajúci počet „študentov“ a „študentiek“ v laviciach i v online priestore,“ povedal rektor UK Marek Števček.

Detská Univerzita Komenského by nemohla vzniknúť bez podpory ďalších organizácií, ktorým záleží na edukácii mladých ľudí. „Sme poctení, že aj v tomto roku sa môžeme ako generálny partner podieľať na projekte, ktorý prispieva k zvyšovaniu úrovne vedomostí a znalostí našich detí. Takúto formu vzdelávania aj nad rámec bežného školského roka považujeme za dôležitú najmä v aktuálnej dobe. Kedy naša mladá generácia zaostáva v mnohých medzinárodných štatistikách a testovaniach základných čitateľských zručností či matematickej gramotnosti,“ uviedla Simona Šípová, správkyňa ČSOB nadácie.

Detská univerzita prezenčne aj dištančne

Dvadsiaty druhý ročník detskej univerzity sa bude konať prezenčne a štrnástykrát aj dištančne, formou živého streamovania prednášok v online priestore. Súčasťou online štúdia sú testy, ktoré pre študentov pripravuje IT spoločnosť DATALAN, dlhoročný partner DUK Online. „Teší nás, že aj tento rok môžeme priložiť ruku k dielu a vytvoriť prázdninujúcim deťom zmysluplné leto. Online štúdium na Detskej Univerzite Komenského vnímame ako výborný spôsob zdokonaľovania digitálnych zručností mladej generácie. Umenie ovládať online nástroje je v dnešnej dobe absolútne nevyhnutné a je dobré, ak si študenti túto šikovnosť osvoja už v skorom veku,“ povedal Michal Slovák, obchodný riaditeľ spoločnosti DATALAN.

Osem zaujímavých prednášok

Tohtoročná Detská Univerzitu Komenského odštartuje v stredu 3. júla 2024 o 11.00 hod. v Aule UK. A to slávnostnou imatrikuláciou za prítomnosti rektora Univerzity Komenského v Bratislave prof. Mareka Števčeka, riaditeľa Divadla Aréna Juraja Kukuru a pozvaných hostí. Po skončení ceremónie si študenti vypočujú prvú prednášku na tému: „Prečo výtvarné umenie robí náš svet lepším?″, ktorú prednesie doc. Bohunka Koklesová rektorka Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave.

V aktuálnom ročníku je pre študentov pripravených celkom osem zaujímavých prednášok. Témy boli inšpirované návrhmi, ktoré nám zaslali absolventi minulých ročníkov. Študenti Detskej Univerzity Komenského sa tak dozvedia napríklad: „Prečo má naša planéta horúčku?“, „Prečo by sme mali hovoriť o šikane?“, „Prečo mozog starne rýchlejšie, keď jeme hamburgery?“, ale aj „Prečo sa Slovensko stalo členom Európskej únie?“.

Aj v tomto roku bude súčasťou detskej univerzity bohatý sprievodný program. Plný pestrých podujatí a workshopov, medzi ktorými nebudú chýbať: štvordňový pobyt na Planinke, kriminalistický workshop, návšteva Energolandu v Mochovciach, výlet loďou za umením do múzea Danubiana, exkurzia v rádiu, dramatický aj dabingový workshop a mnohé ďalšie.

Ako sa prihlásiť?

DENNÉ (PREZENČNÉ) ŠTÚDIUM
Záujemcovia o denné (prezenčné) štúdium na DUK sa môžu prihlasovať na príslušný stupeň štúdia: primárny stupeň (9-14 rokov) alebo sekundárny stupeň (15-17 rokov) vyplnením formulára na stránke www.duk.sk až do naplnenia maximálnej kapacity, najneskôr do 10. júla 2024. Každý študent dostane index a tričko s logom DUK 2024.

Slávnostne promovaní budú všetci študenti, ktorí absolvujú prezenčne najmenej 5 z 8 prednášok. V prípade študentov sekundárneho stupňa (15-17 rokov) je podmienkou získania absolventského diplomu aj vyplnenie online testov k jednotlivým prednáškam. A vypracovanie eseje na ľubovoľnú tému prednášok DUK 2024.

ONLINE (DIŠTANČNÉ) ŠTÚDIUM
Záujemcovia o online (dištančné) štúdium na DUK sa môžu prihlasovať vyplnením formulára na stránke www.duk.sk najneskôr do 10. júla 2024. Live online štúdium je bezplatné a počet študentov nie je obmedzený. Podmienkou je prístup na internet a vek študenta – primárny stupeň (9-14 rokov) a sekundárny stupeň (15-17 rokov).

Pre získanie absolventského diplomu musia študenti nielen sledovať streamované (live online) prednášky. Musia aj absolvovať online testy. Tie budú zverejňované na stránke www.dukonline.sk . Študenti sekundárneho stupňa budú musieť navyše vypracovať esej na ľubovoľnú tému prednášok DUK 2024.

Najčítanejšie

Najčítanejšie