Parkovanie v Bratislave sa bude dať už čoskoro platiť aj cez SMS

parkovanie bratislava sms tvr

Platba parkovného v rámci systému Bratislavského parkovacieho asistenta (PAAS) formou SMS by mala byť už čoskoro realitou. Možnosť uhrádzať platby parkovného formou SMS vychádza zo všeobecne záväzného nariadenia, ktoré bratislavské mestské zastupiteľstvo schválilo ešte vlani koncom mája. 

Víťazom súťaže sa spomedzi troch uchádzačov stala firma Mediatex. „Momentálne prebieha technické zavádzanie služby SMS. Predpokladaný termín spustenia je na prelome mája a júna,“ povedal hovorca Bratislavy Peter Bubla.

Pôvodne magistrát počítal s možnosťou zabezpečenia týchto služieb cez tzv. „verejný návrh“. „Znamená to, zjednodušene povedané, že každý oprávnený subjekt, ktorý by sa prihlásil, mohol dané služby prevádzkovať,“ objasnil ešte začiatkom roka Peter Bubla. Zámer sa ešte pred jeho spustením rozhodol magistrát odkonzultovať so subjektmi na trhu. Následne však zistil, že subjekty uprednostňujú verejné obstarávanie, v ktorom uspeje len jeden z nich a stane sa výhradným poskytovateľom služieb. „Verejné obstarávanie v tejto hodnote však trvá istý nevyhnutný čas,“ dodal Peter Bubla.

Najvyužívanejšie sú aplikácie, ľudia si žiadali aj sms

Z doteraz dostupných foriem úhrad parkovného sú najviac využívané mobilné parkovacie aplikácie. Za apríl parkovné nimi zaplatilo 79% vodičov. Ďalších 20% bolo zaplatených cez parkomaty, zvyšné percento v zmluvných prevádzkach a u asistentov.

Najčítanejšie

Najčítanejšie