Župné Ekocentrum je hrdým držiteľom Prezidentskej zelenej pečate

tvr-cunovo-ekocentrum-bsk

Kaštieľ v Čunove, ktorý kompletne zrekonštruoval Bratislavský samosprávny kraj a vybudoval tu nadnárodné Ekocentrum, navštívila v utorok 21. 5. 2024 prezidentka SR Zuzana Čaputová. Župnému environmentálno-vzdelávaciemu centru udelila Prezidentskú zelenú pečať.

Ekocentrum Čunovo vzniklo ako výsledok spolupráce slovenských, rakúskych a maďarských partnerov v rámci realizácie cezhraničných projektov Ecoregion SK-AT a Ecoregion SK-HU, podporených z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Som nadšená úspešnou rekonštrukciou budovy, za ktorú som udelila Prezidentskú zelenú pečať. Tú udeľujeme výnimočne stavbám a rekonštrukciám obnovy verejných budov, ktoré splnia náročné kritériá. Táto budova ich splnila a potvrdila ich aj svojím účelom a to ekovýchovou. Je tu množstvo interaktívnych expozícií a to nielen pre mladú vekovú skupinu, ale aj dospelých,“ povedala prezidentka SR Zuzana Čaputová.

Komplexná rekonštrukcia

BSK schátraný Kaštieľ komplexne zrekonštruoval a zrevitalizoval aj záhradu. V budove sa nachádza interaktívna náučná expozícia zameraná na rôzne oblasti prírodného dedičstva regiónu. Napríklad veľa zaujímavého sa dozviete o bobroch, zistíte ako vidí hmyz a prostredníctvom virtuálnej reality sa môžete plaviť lužným lesom vnútrozemskej delty Dunaja. V záhrade návštevník nájde biotopové jazierko, altánok, záhradku s bylinkami, exteriérovú učebňu a informačné panely.

Som hrdý na to, že sme Národnú kultúrnu pamiatku zrekonštruovali a zriadili tu niečo čo v kraji a na Slovensku absentovalo. Ocenenie Prezidentskej zelenej pečate je ocenenie úsilia, ktoré sme do tohto projektu vložili. Na Slovensku zatiaľ neexistuje budova podobného typu, ktorá by pečať získala a ani takéto centrum. Vytvorili sme niečo nové, v podstate multifunkčný priestor v oblasti environmentálneho vzdelávania a výchovy,“ ozrejmil predseda BSK Juraj Droba.

Ekocentrum ako environmentálno-vzdelávacie centrum

Dlhodobým cieľom samotného Ekocentra je koordinácia environmentálno-vzdelávacích centier v kraji a poskytovanie metodickej podpory v oblasti environmentálneho vzdelávania, výchovy a osvety. Otvára bránu do prírody, prepája odborné a praktické aktivity v oblasti ochrany prírody a environmentálnej výchovy. Zameriavať sa bude aj na osvetu detí a mládeže. Zázemie poskytne organizáciám na ochranu prírody a podporí aj cezhraničný turizmus a ekoturizmus.

Prezidentka Slovenskej republiky udeľuje Zelenú pečať tým, ktorí pripravia nadštandardné projekty obnovy verejných budov z hľadiska technických, estetických, ale aj prevádzkových a sociálnych kritérií. Tie vypracovala expertná skupina pre udržateľnosť a uhlíkovú neutralitu. Sledované boli tri oblasti s rovnakou relevanciou.

1) Stavebné zmeny – stavebno-technická obnova budov na zelenšie (zateplenie, zmena vykurovania, výmena technológii za energeticky efektívne).

2) Ekologické opatrenia – kroky, ktoré nevyžadujú stavebné úpravy, ale majú dopad na zníženie klimatických dopadov (recyklovanie, digitalizácia, zákaz jednorazových plastov, výsadba zelene).

3) Dopad na komunitu – opatrenia, ktoré majú za dôsledok zmenu správania používateľov inštitúcie (podpora inej ako automobilovej dopravy, verejné workshopy, podporné kampane).

tvr-cunovo-ekocentrum-bsk

Najčítanejšie

Najčítanejšie