Cesta vo Vinosadoch je v rekonštrukcii. Fungujú obchádzkové trasy

tvr rekonštrukcia cesty vinosady

V pondelok 18.3.2024 v obci Vinosady začali župní cestári rekonštruovať vozovku na ceste II/502. Vzhľadom na rozsah použitej technológie je doprava zjednosmernená v smere z Modry do Pezinka. Dôvodom je minimalizovanie časových strát vodičov pri prejazde obcou Vinosady.

Cesta by mala byť hotová do dvoch mesiacov. „Aj v tomto roku pokračujeme v rozsiahlej modernizácii župných ciest II. a III. triedy. Do údržby a rekonštrukcie župných komunikácií plánujeme investovať vyše 31 miliónov eur. Zrevitalizovaných bude 61 km ciest a sedem mostov. Jedným z úsekov zmodernizovaných ciest bude aj cesta v obci Vinosady,“ povedal predseda Bratislavského samosprávneho kraja Juraj Droba.

Cesta II/502 – uzávierka v dvoch úsekoch

Vždy jedného jazdného pruhu a to v dĺžkach 518 m a 760 m.

Obchádzková trasa zo smeru jazdy od Bratislavy/Senca bude stanovená a vyznačená od okružnej križovatky na ceste II/502 po ceste III/1086 do obce Šenkvice, následne v obci Šenkvice po ceste III/1046 smer Modra/Vištuk až do mesta Modra s jazdou po ceste II/502 až do obce Vinosady. Celková dĺžka obchádzkovej trasy do obce Vinosady je 10,4 km. Celková dĺžka obchádzky cesty II/502 je 8,4 km s pripojením sa na cestu II/502 v meste Modra v križovatke s ulicou Šúrska.

Obchádzková trasa zo smeru jazdy od Malaciek/Perneku bude stanovená a vyznačená od mimoúrovňovej križovatky ciest II/503 s cestou II/502 s následnou jazdou do mesta Pezinok smerom od okružnej križovatky na ceste II/502 s cestou III/1086 s odbočením na cestu III/1086 do obce Šenkvice, potom v obci Šenkvice po ceste III/1046 smer Modra/Vištuk, až do mesta Modra a s následnou jazdou po ceste II/502 až do obce Vinosady. Celková dĺžka obchádzkovej trasy do obce Vinosady je 11,4 km. Celková dĺžka obchádzky cesty II/502 je 9,4 km s pripojením sa na cestu II/502 v meste Modra v križovatke s ulicou Šúrska.

Zmeny aj v prímestskej autobusovej doprave

  • Linky 506540550565 599 medzi zastávkami Pezinok, Trnavská a Modra, Štefánikova – budú iba v uvedenom smere premávať po obchádzkovej trase, pričom vynechajú Vinosady.
  • V smere Modra – Pezinok budú premávať po svojich trasách bez obmedzenia.
  • Spoj 540/3, 6:15 Bratislava, AS – 7:24 Modra, Okružná bude vedený v celej trase o 10 minút skôr. Nová časová poloha bude 6:05 Bratislava, AS – 7:14 Modra, Okružná
  • Spoj 565/3, 5:40 Bratislava, AS – 7:10 Cífer, Žel. stanica bude vedený v celej trase o 10 minút skôr. Nová časová poloha bude 5:30 Bratislava, AS – 7:00 Cífer, Žel. stanica
  • Cestujúci zo smeru Bratislava a Pezinok do Vinosadov prestúpia na zastávke Modra, Štefánikova do oproti idúceho spoja. Cestujúci z Vinosadov na smer Modra prestúpia na zastávke Pezinok, Trnavská do oproti idúceho spoja
  • Zo zastávky Modra, Štefánikova do Vinosadov bude premávať v čase o 22:14, 22:44 a 23:44 mimoriadna výluková linka 541.
  • Posledný spoj 540/45 s odchodom z Bratislavy, AS o 23:40 a rovnako aj spoj 599/1 zoberú prípadných cestujúcich do Vinosadov na spiatočnej jazde z konečnej zastávky Modra, Štúrova.
  • Cez pracovné dni školského roku pôjdu z Vinosadov do Modry mimoriadne školské spoje na linke 541 v časoch o 6:51 a 7:16

Najčítanejšie

Najčítanejšie