Simona Salátová: Násilie sa dá zastaviť mravenčou prácou

Simona Salátová komička násilie tvr

Domáce násilie je skutočne ťažká téma. A preto jej treba venovať dostatočnú pozornosť. Násilie má totiž aj vážne ekonomické dôsledky a zvyšuje riziko horšieho psychického i fyzického zdravia jednotlivcov i spoločnosti.

Komička Simona Salátová sa stala tvárou kampane Násilie sa dá zastaviť. Sama si totiž domáce násilie prežila na vlastnej koži..

Najčítanejšie

Najčítanejšie