Hodinky, ktoré zachraňujú život. Zabezpečia pomoc v krízovej situácii

Nejedenkrát sa asi každý z nás ocitol v situácii, kedy potreboval pomoc. Avšak nie všetci, najmä seniori, si vedia hneď pomôcť a poradiť. S cieľom eliminovať vznik krízovej sociálnej situácie alebo zabezpečiť jej riešenie, vstúpil Bratislavský samosprávny kraj do pilotného projektu, kde hrajú primárnu úlohu monitorovacie hodinky. 

Pôvodne bolo do projektu zapojených päť mestských častí Bratislavy. Aktuálne je táto sociálna služba rozšírená na celý Bratislavský kraj. „Náramok monitoruje zdravotný stav ľudí v domácom prostredí. Ide o poskytovanie nepretržitej, dištančnej, hlasovej, krátkej textovej komunikácie prostredníctvom signalizačného náramku. Ten je napojený na centrálny dispečing poskytovateľa sociálnej služby, ktorý zabezpečí potrebnú pomoc na základe vyslaného signálu. Pomoc je zabezpečená okamžite 24/7,“ vysvetlil predseda BSK Juraj Droba.

Princíp monitorovacej sociálnej služby je jednoduchý. Klient obdrží signalizačný náramok, ktorý obsahuje množstvo senzorov a jedno tlačidlo, ktoré sa po stlačení automaticky spojí s dispečingom. Vyškolení pracovníci okamžite riešia momentálnu situáciu priamym hovorom cez hodinky. Tie monitorujú zdravotný stav ako činnosť srdca, meranie tlaku, teploty tela, pohyb, okysličenie krvi. Obsahujú aj senzor pádu, vďaka ktorému pri páde a následnej strate vedomia príde hlásenie s polohou osoby do dispečingu, kde pracovníci okamžite riešia danú situáciu. Poskytovateľ sociálnej služby na miesto okamžite vyšle záchranné zložky, komunikuje s rýchlou zdravotnou pomocou, v prípade potreby s hasičmi. Hodinky fungujú v rámci celej republiky, či je osoba doma alebo vonku. Hovory s dispečingom sú pre osoby bezplatné.

O hodinky je veľký záujem

Bratislavský kraj v roku 2023 zabezpečil poskytovanie tejto sociálnej služby 117 seniorom s trvalým pobytom v bratislavskom regióne, ktorí na centrálny dispečing prostredníctvom signalizačného náramku (SOS hodiniek) vyslali celkovo 6 295 signálov potreby pomoci. Priemerne bolo vyslaných 17 signálov denne. Napríklad vďaka senzoru pádu, ktorý signalizačné náramky obsahujú, bol takmer v päťdesiatich prípadoch do dispečingu vyslaný núdzový signál – alarm reálneho pádu klienta. Vyškolení pracovníci dispečingu tak mohli neodkladne kontaktovať záchrannú zdravotnú službu, poskytnúť GPS lokalizáciu klienta a kontaktovať príbuzných.

„O monitorovacie hodinky pre seniorov je veľký záujem a tak, ako pri iných sociálnych službách, ktoré poskytujeme, aj tu existuje poradovník. Dobrá správa je, že nášmu Odboru sociálnych vecí sa podarilo navýšiť počet. Od februára tak budú mať obyvatelia kraja k dispozícii celkovo 133 kusov. Ani tento počet však neuspokojí vysoký dopyt, a preto prosím všetkých o trpezlivosť s čakacou dobou.  Budeme hľadať ďalšie prostriedky, aby sme mohli počty opäť navyšovať,” dodal bratislavský župan Juraj Droba.

Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby monitorovania a signalizáciu potreby pomoci môžete nájsť na webe bratislavskykraj.sk.

tvr hodinky seniori bsk

Najčítanejšie

Najčítanejšie