V Karlovej Vsi vyrastie nová bežecká dráha

televízia bratislavského regiónu karlova vec bežecká dráha

Roky na ňu čakali a teraz sa ich želanie splní. Reč je o žiakoch a študentoch Spojenej školy na Tilgnerovej ulici v Karlovej Vsi. Hoci tam pribudli dve nové multifunkčné ihriská, bežecká dráha dlhodobo absentovala.

Karlova Ves už odovzdala školský areál vysúťaženému zhotoviteľovi, aby tam do jari 2024 vybudoval novú bežeckú dráhu pre školákov aj verejnosť. „Moderná bežecká dráha bude treťou veľkou investíciou do športového areálu našej spojenej školy. V  minulých rokoch sme tu vybudovali dve multifunkčné ihriská, z nich jedno veľkorozmerné. Areál je otvorený nielen pre žiakov školy, ale aj pre športujúcu verejnosť a našich obyvateľov. Verím, že aj nová bežecká dráha v spodnej časti Karlovej Vsi bude rovnako intenzívne využívaná, ako sa využíva moderná bežecká dráha, ktorú sme vybudovali na Majerníkovej na Dlhých dieloch,“ povedal vicestarosta Branislav Záhradník.

Moderný tartanový povrch

Zámerom projektu je vybudovanie atletickej bežeckej dráhy v dĺžke 150 metrov (v zostave štyri dráhy). A tiež šprintérskej rovinky s dĺžkou 80 metrov (so štyrmi dráhami). S umelým polyuretánovým priepustným povrchom s certifikátom IAAF. Na ľahkoatletické disciplíny tak bude môcť byť denne využívaná nová bežecká dráha s moderným bezpečným tartanovým povrchom. Zároveň sa tým zvýši atraktivita školského dvora v obľúbenom verejne prístupnom športovom areáli. Karlova Ves vyčlenila do tejto investície financie z vlastného rozpočtu. Podporilo ju aj hlavné mesto vo forme grantu v rámci dotačného Podprogramu 4 na podporu investícií do športovej infraštruktúry v hlavnom meste SR Bratislave pre rok 2023.

Najčítanejšie

Najčítanejšie