Podunajské Biskupice patrili Avarom

archeologické nálezisko Podunajské Biskupice televízia bratislavského regiónu
Minca z obdobia vlády franského kráľa Karola Veľkého z rokov 771 až 793

Po šiestich rokoch sa na katastrálne územie Podunajských Biskupíc vrátil tím odborníkov. Cieľom bolo preskúmať doteraz neprebádané časti pohrebiska, ktoré približujú avarské obdobie. Už teraz vieme s istotou určiť, že nálezisko prináša a aj v budúcnosti prinesie množstvo nových cenných poznatkov.

Na území katastra Podunajských Biskupíc sa podarilo objaviť 1300 rokov staré pohrebisko z obdobia avarského kaganátu. Ide o lokalitu, ktorú už poznáme niekoľko rokov. Objavená bola vďaka výstavbe nultého obchvatu Bratislavy.

Tento rok v lete sa podarilo obnoviť archeologický výskum. Archeológovia otvorili plochu s rozmermi 10 x 40 metrov, na ktorej sa nachádza približne 130 hrobov. Prekvapivým nálezom spomedzi inventáru v ženských hroboch bol nález striebornej pozlátenej mince franského kráľa Karola Veľkého z konca 8. storočia. Z archeologického hľadiska ide o unikátny nález, keďže ide o vôbec prvý známy doklad uloženia karolínskej mince na pohrebisku z územia avarského kaganátu.

Unikátny nález

Biskupická minca je však výnimočná aj z iného pohľadu – nebola do hrobu vložená ako platidlo. „Minca je v spodnej časti prerazená, tak, aby sa dala využiť ako závesok alebo medailón,“ objasnil Milan Horňák, šéf tímu archeológov z roku 2017, ktorí sa toto leto vrátili na miesto činu a pokračovali v Biskupiciach vo výskume ďalšej časti pohrebiska.

Viac v našej reportáži:

Najčítanejšie

Najčítanejšie