Námestie pred Pradiarňou dostane unikátne dielo

televizia bratislavského regiónu tvr pradiareň cvernovka zwirn súťaž cievka
Vizualizácia: Námestie pred Pradiarňou s víťazným návrhom

Spoločnosť ZWIRN Area vyhlásila víťaza umelecko-architektonickej súťaže na umelecké dielo v zóne ZWIRN. Víťazom sa stal autorský kolektív Alex Selmeci, Tomáš Kocka Jusko a Natália Sýkorová s dielom pod názvom Cievka. Práve to podľa poroty ponúklo ideovo najhlbšie prepojenie na genius loci lokality a odráža budúcnosť smerovania umenia vo verejnom priestore. Nové dielo by malo umelecky zhodnotiť námestie pred Pradiarňou 1900 už na jar budúceho roka.

Budova Pradiarne 1900 je národnou kultúrnou pamiatkou a predstavuje jedinečnú priemyselnú architektúru bývalej Bratislavskej cvernovej továrne. Budova je súčasťou areálu bývalej Uhorskej cvernovej továrne, ktorá bola založená v roku 1900 zahraničnými firmami Salcher & Richter a J. & P. Coats. Navrhli ju viedenskí architekti D. V. Junk a K. K. Baurath. Aktuálny názov štvrte Zwirn vychádza z pôvodného pomenovania Uhorská cvernová továreň.

Prvá lastovička medzi súťažami

Víťazné umelecké dielo doplní verejný priestor projektu ZWIRN, ktorý vzniká práve na území bývalej Bratislavskej cvernovej továrne a ktorého podoba tiež vzišla z architektonickej súťaže. Tú v roku 2016 vyhral ateliér Compass Architekti s konceptom troch rezidenčných blokov obklopujúcich uzavreté dvory a dominantným verejným priestorom v podobe námestia pri zrekonštruovanej Národnej kultúrnej pamiatke Pradiareň 1900.

Projekt ZWIRN bol našou prvou lastovičkou medzi súťažami a prvou slovenskou súťažou, ktorú overila Slovenská komora architektov. Tento prístup sa ukázal ako správny a treba povedať, že výsledné projektové riešenie ostalo totožné so súťažným návrhom. Za nami je 7 rokov hľadania tváre projektu ZWIRN. S postupnou realizáciou rezidenčných etáp stúpla na dôležitosti aj potreba dotvorenia námestia. Hľadali sme riešenie v podobe umeleckého diela, ktoré bude rešpektovať výnimočnosť kultúrnej pamiatky Pradiarne a umožní jej aj naďalej ostať prirodzenou dominantou tohto priestoru,“ vysvetlil počas slávnostného vyhlásenia generálny riaditeľ YIT Slovakia Milan Murcko.

Víťazný návrh v súlade s priestorom námestia pred Pradiarňou

Umelci, ktorí sa do súťaže zapojili mali veľkú mieru tvorivej slobody. Podmienkou bolo len, aby navrhované dielo bolo vhodné do exteriéru s ohľadom na blízkosť rezidenčných budov, a zároveň zvýšilo povedomie o lokalite, ako aj hodnotu celej zóny. Dvojkolová súťaž pritiahla záujem až takmer 3 desiatok tvorivých tímov, ktoré mali voľnú ruku ponúknuť vlastnú interpretáciu toho, čo územie okolo bývalej Bratislavskej cvernovej továrne reprezentuje. Z týchto zámerov porota vybrala 4 finálne, ktoré ich autori ďalej rozpracovali, vrátane technického a konštrukčného návrhu, ktorý by umožnil dielo zrealizovať do jari budúceho roka. Celková suma na obstaranie a realizáciu diela vrátane všetkých nákladov predstavuje 400 000 eur.

Štyri finálne návrhy prekvapili svojou obsahovou rôznorodosťou a formálnym stvárnením. Rozličné boli nielen ideové interpretácie danej lokality a jej histórie, ale aj materiálové riešenia. Finalisti zaujali skulpturálnymi artefaktmi z keramiky, bieleho mramoru, dubovéhoa bukového dreva či nerezu. Tú v jej leštenej podobe využil aj víťazný návrh kolektívu Selmeci, Kocka Jusko a Sýkorová.

Víťazné dielo rozpovedá príbehy žien z cvernovej továrne

Víťazný mladý autorský kolektív presvedčil porotu svojím návrhom piatich takmer 5-metrových nerezových cievok, z ktorých každá reprezentuje iný príbeh žien, ktoré pracovali v tamojšej cvernovej továrni. Vďaka leštenému nerezu sa objekty zrkadlia a splývajú v obrazoch s okolím. Na vrchole kónického tvaru je umiestnený výtvarný prvok, ktorý podľa poveternostných podmienok rotuje okolo vlastnej osi a symbolizuje tak opakovanú a neraz monotónnu prácu žien v bývalej továrni.

„Sochy sa stávajú súčasťou záhrad nového námestia a vzájomne ich prepájajú. Naším cieľom je, aby medzi nimi prebiehala pohybová komunikácia. Obohacujú tento priestor o príbeh minulosti a dodávajú mu jedinečnú atmosféru. Dielo na námestí je rozvrhnuté tak, aby prerozprávalo cestu po pamäti robotníčok z továrne,“ vysvetľujú autori v popise svojho súťažného návrhu.

televizia bratislavského regiónu tvr pradiareň cvernovka zwirn súťaž cievka

Námestie pred Pradiarňou plné rôznych príbehov

Rotačný pohyb, ktorý mechanizmus vykonáva zároveň odkazuje na pohyb pri navíjaní nití na cievky. Inšpiráciou pre autorov tak bol aspekt fyzickej práce a jej kreatívny prínos pre rozvoj cvernovej továrne po celú jej minulosť. Jednotlivé objekty symbolizujú rôzne príbehy. Ten pod názvom „tichá drina“ napríklad poukazuje na premenlivosť a dočasnosť ručnej práce. Ďalšia pod názvom „nerovnováha“ zas odkazuje na nerovnováhu finančného aj spoločenského ohodnotenia ženskej práce.

„V porote sme ocenili hravosť tohto diela. Presvedčilo nás svojím dizajnérskym spracovaním funkčných prvkov so zapojením pohybu, osvetlenia a zvukov. Víťazný návrh zároveň ponúkol ideovo najhlbšie prepojenie s géniom loci a súvislosť s architektúrou Pradiarne a Silocentrály, pričom námestie a jeho kolorit neprehlušuje. Dielo podľa členov poroty nezostarne v čase. Práve naopak, môže byť trendsetterom, či nositeľom budúceho smerovania vizuálneho umenia vo verejnom priestore,“ vyzdvihla pri odovzdávaní ocenenia členka poroty Bohunka Koklesová, rektorka Vysokej školy výtvarných umení.

Najčítanejšie

Najčítanejšie