Mičurín je definitívne vo vlastníctve mesta

Mičurín Areál televízia bratislavského regiónu to najzaujímavejšie z kraja

Areál Ekoiuventy aj so známym kúpaliskom Mičurín v lukratívnej časti Bratislavy pri Slavíne a Horskom parku je definitívne vo vlastníctve mesta. To sa bude snažiť, aby sa tomuto významnému verejnému priestoru, ktorý bol vždy určený pre deti, vrátila jeho funkcia. Okolité pozemky v ostatných rokoch skúpili developeri či súkromné osoby s väzbami na developerov a hrozilo, že postupne by štát a mesto prišli o celý areál.

Areál Ekoiuventy, prezývaný Mičurín, je od roku 2016 národnou kultúrnou pamiatkou. Patrí k nemu Dom mládeže, schodisko, bazén, amfiteáter i polyfunkčná budova. Stavby v štýle socialistického realizmu boli postavené v 50. rokoch minulého storočia. Mičurín v minulosti zabezpečoval pre deti množstvo voľnočasových aktivít. Mnohí si dodnes pamätajú na roky, ktoré tu strávili nielen na kúpalisku, jedinom v Starom Meste, ale aj v skleníkoch, dielňach či v budove niekdajšieho Domu mládeže. Unikátny priestor s bohatou históriou ale ľudia posledné roky skôr obchádzali už len z diaľky. V najbližších mesiacoch by sa to však malo zmeniť. Zámerom hlavného mesta je totiž zrevitalizovať areál aj s bazénom, amfiteátrom a polyfunkčným domom a vytvoriť priestor na spoločenské, kultúrne a komunitné akcie, špecificky zamerané najmä pre podporu a rozvoj detí a mladých ľudí.

Mičurín Areál televízia bratislavského regiónu to najzaujímavejšie z kraja

Mičurín vo vlastníctve mesta

Rokovania medzi hlavným mestom a Ministerstvom školstva SR o vysporiadaní pozemkov sa začali ešte v roku 2021. Vzhľadom na komunálne voľby a neskôr opakované zmeny na pozícii ministra školstva bol materiál predložený na júnovom a opätovne na októbrovom mestskom zastupiteľstve. Na ňom ho mestskí poslanci definitívne odobrili. Hlavné mesto týmto majetkovoprávnym vysporiadaním získalo areál Mičurína. V získanom priestore plánuje revitalizáciu historickej budovy Ekoiuventa, spolu s priľahlým areálom. Budova má byť využitá pre Centrum voľného času s množstvom programov a aktivít pre deti a mladých ľudí. So zameraním na rôzne oblasti ako je umelecká tvorba, kultúra, šport, technológie a iný osobnostný rozvoj. Revitalizácia okolitého areálu spolu s priestorom kúpaliska zase prinesie príjemné prostredie pre posedenie či trávenie voľného času. Exteriérové krúžkové aktivity a kultúrne podujatia pre všetkých. Samotné kúpalisko spravované STaRZ-om rozšíri sieť letných kúpalísk a možností rekreačno-športového vyžitia Bratislavčanov. 

Úspešné rokovania

Ministerstvo školstva majetkovoprávnym vysporiadaním získalo pozemky vo vlastníctve hlavného mesta, ktoré už v súčasnosti užíva. Ide o pozemky v Petržalke na Hrobákovej, Černyševského a Ševčenkovej ulici, na ktorých sa nachádzajú budovy ich vzdelávacích inštitúcií s tým, že mesto má na uvedené pozemky do budúcnosti predkupné právo. „Je to skutočne dobrá vec pre Bratislavu a dobrá vec aj pre ministerstvo školstva, ktoré sídli vo viacerých budovách. Týmto vysporiadaním získame majetkový vzťah k pozemkom, na ktorých naše budovy sídlia, vďaka čomu sa budeme môcť napríklad zapojiť do rôznych aj eurofondových projektov. Zároveň je to dobrá ukážka toho, že aj napriek veľkej diskontinuite, keďže celé toto vysporiadanie zvažovali traja poslední ministri, teda pán minister Gröhling, pán minister Horecký a nakoniec ja, sa to podarilo takto dotiahnuť. Verím, že mesto sem vnesie život, a to je dôležité, aby tento priestor bol naplnený zmysluplnými aktivitami,“ povedal pri tejto príležitosti minister školstva SR, Daniel Bútora.

„Chcem oceniť prístup a výrazný osobný vklad ministra školstva Daniela Bútoru a tiež šéfa úradu vlády Michala Luciaka a ministra financií Michala Horvátha, vďaka ktorým sa náročné rokovania a úradné postupy podarilo doviesť k úspešnému koncu. Celý areál Ekoiuventy  bude opäť slúžiť Bratislavčankám a Bratislavčanom a ja sa už teraz teším, čo sa tu bude v nasledujúcich rokoch diať,“ doplnil primátor hlavného mesta Matúš Vallo. 

Mičurín Areál televízia bratislavského regiónu to najzaujímavejšie z kraja
Minister školstva SR Daniel Bútora a primátor Bratislavy Matúš Vallo

Najčítanejšie

Najčítanejšie