Staré pneumatiky nepatria ku kontajnerom

tvr televízia región bratislava všetko čo sa deje v bratislavskom kraji staré pneumatiky

Vždy na jar a na jeseň ich je najviac. Práve vtedy totiž šoféri prezúvajú svoje autá, a tak sa použité staré pneumatiky objavujú pri kontajneroch, či len tak hocikde pohodené vo zvýšenom množstve. Odložiť ich na takéto miesto však nie je správne. Kam s nimi a aké pokuty hrozia za vyhodenie na verejné priestranstvá?

Určite ste už aj vy boli svedkom situácie, kedy opotrebované a staré pneumatiky, ktoré už evidentne neplnia svoju funkciu, skončili pohodené vedľa kontajnerov. Keďže to však nie je komunálny odpad, keď príde na rad odvoz odpadu, pneumatiky stále zostávajú na stojisku.

Staré pneumatiky – ako sa to nerobí

V minulosti ich bolo možné zaniesť na zberný dvor, dnes však už takáto možnosť neplatí. Na ich spracovanie totiž nemajú technické možnosti a ani to neumožňuje zákon. Je tiež zakázané vyhadzovať takéto „gumy“ aj do veľkokapacitných kontajnerov, ktoré obec umiestňuje v rámci jarného a jesenného upratovania.

Staré pneumatiky – ako sa to robí

Zber opotrebovaných pneumatík musí zabezpečiť spoločnosť, ktorá predáva pneumatiky a ktorá ich prezúva, a nemôže ich prebratie podmieňovať tým, že si niečo u nich kúpite. Platí to aj pre e-shopy, ktoré by mali mať aspoň jedno zberné miesto v každom okrese. Za zber a recykláciu už predajne neúčtujú ďalšie poplatky.

Sankcie

Kto má zo zákona konať, ak pneumatiky skončia na nelegálnych skládkach? Obec (mestská časť) môže narábať len s komunálnym a drobným stavebným odpadom. O pneumatiky (prípadne aj objemný stavebný a nebezpečný odpad) sa stará Okresný úrad. Ako fyzická osoba môžete za uloženie odpadových pneumatík na verejnom priestranstve dostať pokutu až 1 500 eur, pre podnikateľov je suma omnoho vyššia, až do 120-tisíc eur.


Najčítanejšie

Najčítanejšie