Voľby do Európskeho parlamentu: Všetko čo potrebujete vedieť

eurovoľby tvr manuál

Voľby do Európskeho parlamentu sa na Slovensku konajú v sobotu 8. júna. Volebné miestnosti sú otvorené od 7.00 h do 22.00 h. Na Slovensku môžu hlasovať všetci občania SR, ktorí v deň konania volieb dovŕšili minimálny vek 18 rokov. Voliť tiež môžu občania iného členského štátu Európskej únie nad 18 rokov, musia však mať na Slovensku trvalý pobyt a v termíne do 29. apríla museli predložiť žiadosť a vyhlásenie.

V eurovoľbách kandiduje 22 strán a jedna koalícia. Volíme si spolu 15 europoslancov na päťročné volebné obdobie. Zakrúžkovať môžeme ale najviac dvoch kandidátov z jednej kandidátnej listiny. „Na ‚prekrúžkovanie‘ je potrebné získať aspoň tri percentá prednostných hlasov z celkového počtu platných hlasov odovzdaných pre politickú stranu alebo koalíciu,“ uviedol pre TASR tlačový odbor MV. Hlas bude platný aj vtedy, ak volič nezakrúžkuje nikoho a odovzdá neupravený hlasovací lístok.

Aké doklady musíme predložiť?

Spolu s hlasovacím preukazom musí volič vo volebnej miestnosti predložiť aj občiansky preukaz alebo pobytový preukaz občana Európskej únie. Volič môže s vydaným hlasovacím preukazom voliť aj v mieste trvalého pobytu, musí ho mať však so sebou.    

Hlasovanie s pomocou inej osoby

Voliči, ktorí nemôžu sami upraviť hlasovací lístok pre zdravotné postihnutie alebo preto, lebo nevedia písať a čítať, môžu vo voľbách do Európskeho parlamentu hlasovať s pomocou inej osoby. Pred hlasovaním o tom ale musia upovedomiť okrskovú komisiu. Takýto volič môže vziať so sebou do osobitného priestoru na úpravu hlasovacích lístkov inú spôsobilú osobu, ktorá mu upraví hlasovací lístok podľa jeho pokynov a vloží ho do obálky, prípadne aj do volebnej schránky. Nesmie to však byť člen okrskovej volebnej komisie.

Volič môže pre závažné dôvody hlasovať do prenosnej volebnej schránky

Volič, ktorý nemôže zo závažných dôvodov, najmä zdravotných, prísť v deň eurovolieb do volebnej miestnosti, môže hlasovať prostredníctvom prenosnej schránky. Požiadať o ňu treba obec a v deň konania volieb okrskovú volebnú komisiu. „Volič, ktorý sa nemôže dostaviť do volebnej miestnosti zo závažných, najmä zdravotných dôvodov, má právo požiadať obec a v deň konania volieb okrskovú volebnú komisiu o vykonanie hlasovania do prenosnej volebnej schránky, a to len v územnom obvode volebného okrsku, pre ktorý bola okrsková volebná komisia zriadená,“ píše sa na webe ministerstva vnútra. V prípade hlasovania mimo volebnej miestnosti volič nepoužité alebo nesprávne upravené hlasovacie lístky znehodnotí pred členmi okrskovej volebnej komisie.

Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán zverejní celkový výsledok volieb až po ukončení hlasovania vo všetkých štátoch EÚ. To sa očakáva v nedeľu 9. júna o 23.00 h.

Najčítanejšie

Najčítanejšie