Bratislavskí poslanci schválili 26 žiadostí o dotácie v štyroch výzvach

tvr bratislava zastupiteľstvo

Bratislavskí mestskí poslanci schválili 26 žiadostí o dotácie v štyroch výzvach rámci programu Bratislava pre všetkých. Na podporu projektov viacerých združení a organizácií vyčlení hlavné mesto zo svojho rozpočtu viac ako 370.000 eur.

Ide výzvy medzigeneračnej solidarity a kvality života seniorov v Bratislave a výzvy deti, mladí ľudia a rodiny v ohrození. Ďalej je to pre organizácie pracujúce s ľuďmi bez domova a posledná výzva sa týka prevencie, bezpečnosti v ohrozených lokalitách a znižovania rizík v súvislosti s nelegálnymi drogami alebo alkoholom. „Cieľom výziev bola podpora projektov žiadateľov, ktorými sú právnické osoby nezaložené za účelom podnikania. Najmä neziskové organizácie, občianske združenia a nadácie pôsobiace na území hlavného mesta SR Bratislava. Ktorých zakladateľom nie je hlavné mesto alebo mestská časť hlavného mesta, ktoré nie sú samosprávou a pôsobia v predmetných oblastiach,“ ozrejmilo mesto.

Do výziev bolo prihlásených 62 projektov. Najviac žiadostí bolo v rámci výzvy deti, mladí ľudia a rodiny v ohrození, spolu 23. Naopak najmenej ich bolo vo výzve prevencie, bezpečnosti v ohrozených lokalitách a znižovania rizík v súvislosti s nelegálnymi drogami alebo alkoholom. Dokopy sedem.

zdroj: TASR

Najčítanejšie

Najčítanejšie