Najvyšší výnos Dňa narcisov za 28 rokov

tvr deň narcisov rekord rakovina

Napriek náročnej dobe a neľahkej spoločenskej atmosfére na Slovensku si tradičná zbierka Deň narcisov udržiava priaznivcov, ktorí prispeli spoločne najvyššou čiastkou za celú históriu jej konania. Z výnosu každoročne Liga proti rakovine realizuje bezplatné projekty pre onkologických pacientov a ich blízkych. Aj tento rok i vďaka výnosu zbierky prichádza LPR s novinkou pre pacientov. Pokračuje tiež vo svojich aktivitách prevencie pred rakovinou.

Ročne pribudne na Slovensku okolo 40 000 onkologických pacientov. Napriek náročnej ekonomickej i spoločenskej situácii, ktorá výrazne ovplyvňuje aj stav v zdravotníctve, Liga proti rakovine plní svoje poslanie v pomoci ľuďom s rakovinou už 34 rokov. Vnímajú to nepretržite nielen pacienti, ale i široká verejnosť. Ľudia svoju podporu a dôveru prejavili v podobe výsledku 28. ročníka zbierky, ktorý dosiahol v jej histórii najvyšší výnos. Tento predstavuje predbežne sumu 1 216 550 eur. Finálna suma bude definitívna po sčítaní hodnoty SMS od všetkých mobilných operátorov, ktorí umožnili podporu zbierky i zasielaním SMS. Výnos z tohto zdroja bude známy cca do 2 mesiacov od ukončenia zbierky.

Viac ako 12 tisíc dobrovoľníkov

Pripnutím tradičného symbolu zbierky ľudia prejavili spolupatričnosť onkologickým pacientom. Narcisy bolo možné získať 18. apríla u dobrovoľníkov v uliciach miest a obcí naprieč Slovenskom. Vďaka partnerom zbierky sa dalo prispieť tiež cez mobilné platobné terminály. Prispieť sa dalo tiež online – prostredníctvom čísla účtu, formulárom cez portál darujme.sk, QR kódom, či kúpou virtuálneho narcisu. Počas 28. ročníka Dňa narcisov bolo rozdaných 902 400 narcisov. V teréne bolo 12 035 dobrovoľníkov po celom Slovensku a 4 400 pokladničiek.

“Organizovať celonárodnú zbierku 28. krát a neustále zvyšovať jej kvalitu a prispôsobovať sa aktuálnym trendom je mimoriadne náročné. Avšak v Lige proti rakovine sme zvyknutí zdolávať veľké výzvy neustále. V náš veľký deň, už podľa atmosféry a úžasnej spätnej väzby od dobrovoľníkov z ulíc sme verili, že výsledok bude skvelý. Potvrdilo sa nám, že osobný kontakt dobrovoľníkov a prispievateľov je nenahraditeľný. Napriek tomu, že ponúkame i moderné možnosti online prispenia, drvivú väčšinu výnosu zaznamenávame práve z fyzických pokladničiek,“ hovorí Eva Kováčová, výkonná riaditeľka Ligy proti rakovine.

Komunikačným leitmotívom tohto ročníka bolo – Na koho myslíš, keď si pripínaš narcis? „Spontánna podpora a výsledok zbierky svedčia o tom, že je nás veľa, ktorí sme tento deň venovali či už spomienku tým, ktorí nás v dôsledku choroby opustili. Alebo myšlienku spolupatričnosti tým, ktorí s rakovinou zápasia. Úprimne preto ďakujeme všetkým dobrovoľníkom, spoluorganizátorom, partnerom, médiám a v neposlednom rade každému, kto si v tento deň spomenul na niekoho s onkologickým ochorením a prispel k rekordnej sume,“ dodáva Eva Kováčová.

tvr deň narcisov rekord rakovina

Vždy aktuálne projekty pre pacientov s rakovinou

Okrem dlhoročných tradičných projektov LPR vďaka výnosu minuloročnej zbierky predstavila viaceré nové projekty poskytujúce informácie o možnostiach sociálneho zabezpečenia pre onkologických pacientov a tie počas roka naplno rozbehla. „Realizujeme vlastné projekty pre pacientov, ich blízkych aj širokú verejnosť, pričom priebežne tvoríme nové projekty na základe potrieb pacientov v psychosociálnej oblasti. Preto aktuálne prinášame pre onkologických pacientov, príbuzných i pozostalých užitočnú novinku – OnkoFórum,“ objasnila Eva Kováčová.

Každý príspevok aj z tohtoročnej zbierky Dňa narcisov pomôže naďalej zabezpečovať bezplatné projekty. Tie sú realizované s poznaním potrieb a problémov onkologických pacientov. Ich riešenia buhužiaľ nedokáže v potrebnej miere zabezpečiť štát samotný. Viac o konkrétnych projektoch nájdete na stránke www.lpr.sk.

tvr deň narcisov rekord rakovina

Najčítanejšie

Najčítanejšie