V Slovenskom národnom divadle môžete vidieť výstavu Ladislav Chudík

tvr-chudik-vystava

Pri príležitosti nedožitého 100. výročia narodenia herca Ladislava Chudíka (27. máj 1924 – 29. júl 2015) si návštevníci Slovenského národného divadla môžu pozrieť vo Výstavnej sieni SND výstavu venovanú jeho životu a umeleckej tvorbe. SND ju pripravilo v spolupráci s Divadelným ústavom.

Ladislav Chudík patrí k mladším predstaviteľom prvej profesionálnej generácie hercov SND. „Ladislav Chudík nastúpil do Slovenského národného divadla iba 12 rokov po vzniku Slovenskej činohry. Divadlu – s jemu vlastnou oddanosťou, pokorou a profesionalitou – slúžil plných 70 rokov,“ hovorí autorka výstavy Ladislav Chudík a teatrologička Ľubica Krénová, ktorá je aj autorkou ocenenej monografie o najvýznamnejšom hercovi „prvej činohry“. Ako pripomenula, jeho hereckými kolegami po nástupe do divadla boli také herecké pojmy ako Bagar, Gregor, Dibarbora, Zvarík, Huba, Záborský, Zachar či Pántik a čoskoro sa k nim pridali Filčík, Machata, Valach či Mistrík. Najmä mužské zastúpenie sa podľa nej vyznačovalo silným hereckým potenciálom.

Chudík predbehol svoju dobu

„Pokúsim sa pár vetami sformulovať, prečo bol pán Chudík medzi všetkými tými hereckými pojmami taký výnimočný. Veď nebol dokonca ani častým predstaviteľom hlavných úloh… Bol však absolútnym majstrom – ako som to pomenovala aj vo svojej monografii – ,svojbytného tónu druhých huslí‘. Vďaka nemu herecky výrazne presahoval pôvodný význam a rozsah roly. Ladislav Chudík pri tvorbe postavy uplatňoval racionálny, intelektuálny prístup. Až na základe logickej významovej krivky vytvoril motivický reťazec pre herecké konanie. Dovtedajšiu opisnosť novátorsky nahrádzal ostrejšími strihmi, herectvom skratky. Dokonca ako prvý herec svojej generácie vedel uplatniť brechtovský odcudzovací moment, avšak bez toho, že by sa odcudzil postave, ktorú stvárňoval.“

Ľubica Krénová dodáva, že Chudíkovo herectvo bolo v danej dobe priekopnícke: „Do vývoja slovenského herectva priniesol prirodzenosť alebo ,reálny tón‘. Usiloval sa o sebavyjadrenie, čiže vyjadrenie s už citeľnými príznakmi hereckého konkretizmu. Týmto vo vývoji slovenského herectva akoby predbehol svoju dobu.“

Ako v tejto súvislosti pripomenulo Slovenské národné divadlo, L. Chudík oslávil pred desiatimi rokmi, v roku 2014, úctyhodných 90 rokov a posledný raz stál na javisku Činohry SND v legendárnej inscenácii Tančiareň. V rovnakom roku pripravil Divadelný ústav pôvodnú výstavu. Redizajn výstavy v grafickom riešení Slovenského národného divadla pri príležitosti nedožitého 100. výročia narodenia herca si môžu návštevníci a návštevníčky pozrieť vo Výstavnej sieni SND do 22. júna, a to vždy polhodinu pred začiatkom predstavenia.

Najčítanejšie

Najčítanejšie