EUROVOĽBY: volebný manuál

eurovoľby tvr manuál voliť

Ak si hovoríte, že chodíte do volebnej miestnosti pričasto, tento pocit nie je úplne klamlivý. Len tento kalendárny rok sme rozhodovali vo voľbách už dvakrát, v dvoch kolách sme vyberali novú hlavu štátu. V poslednom čase sme tiež volili aj v parlamentných a komunálnych voľbách a 8. júna nás ešte čaká voľba nových europoslancov.

Kto môže voliť na Slovensku?

Som občan SR a mám trvalý pobyt v SR: ÁNO (vo svojom okrsku, alebo inde na Slovensku s hlasovacím preukazom)

Som občan SR a mám trvalý pobyt v inej krajine EÚ (najčastejšie Rakúsko, Česko alebo Maďarsko): NIE (voliť môžete len v krajine, kde máte trvalý pobyt)

Som občan iného štátu EÚ a mám trvalý pobyt v SR: ÁNO (tí, ktorí do 29. 4. požiadali miestny úrad o zapísanie do zoznamu voličov)

Som občan iného štátu EÚ a nemám trvalý pobyt v SR: NIE

Koho možno voliť a ako voliť?

Kandidátky politických strán, hnutí a koalícii sú zverejnené na stránke ministerstva vnútra. Počet zvolených členov danej strany závisí od toho, koľko volebných hlasov získajú od občanov. Rozhoduje teda naozaj každý jeden hlas. Navyše, môžete si vybrať, komu dáte prednostný hlas. Stačí, že zakrúžkujete poradové číslo maximálne dvoch kandidátov. Ak ale strana nezíska aspoň 5 percent hlasov, do europarlamentu sa nedostane.

Môžem si vybaviť hlasovací preukaz?

Ako občan SR volíte v mieste trvalého bydliska. Ak nemôžete voliť v tomto okrsku, lebo chcete ísť na výlet či na návštevu, môžete na miestnom úrade vopred požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu, s tým môžete voliť kdekoľvek na Slovensku. O vydanie môžete požiadať osobne najneskôr jeden pracovný deň predo dňom konania volieb v úradných hodinách (t.j. do 7. 6. 12:00). Hlasovať zo zahraničia v eurovoľbách nemôžeme.

Čo potrebujem, aby som mohol voliť?

Po príchode do volebnej miestnosti budete potrebovať platný občiansky preukaz (alebo pobytový preukaz občana EÚ). Ak máte hlasovací preukaz, aj ten predložíte komisii. Volič/občan SR, ktorý nemá trvalý pobyt na území Slovenska a ani iného členského štátu EÚ, predloží cestovný doklad a čestné vyhlásenie o trvalom pobyte v cudzine.

Pre koho je prenosná schránka?

O prenosnú volebnú schránku môže požiadať volič so zdravotným znevýhodnením, pre ktoré nemôže prísť do volebnej miestnosti. Nemôžu o ňu požiadať ľudia, ktorí si tak chcú zjednodušiť situáciu, lebo majú iný súkromný program. Za plentou vám tiež môže pomôcť iná osoba, ak máte zdravotný problém.

Môžeme v eurovoľbách voliť poštou?

Zúčastniť sa na júnových voľbách do Európskeho parlamentu poštou nie je v našej krajine možné. Rovnako nemôžeme voliť ani prostredníctvom zástupcu na Slovensku.

Najčítanejšie

Najčítanejšie