Vysokoškoláci sa dočkali. Internát Ľudovíta Štúra budú rekonštruovať

tvr-internaty-rekonstrukcia
Vizualizácia rekonštrukcie Internátu Ľudovíta Štúra

Univerzita Komenského v Bratislave (UK) ohlásila pokračovanie rekonštrukcie Internátu Ľudovíta Štúra a spúšťa rekonštrukciu druhého bloku. Rekonštrukcia sa už vzhľadom na havarijný stav nedala odkladať.

Budovy najväčšieho slovenského internátneho mesta v Mlynskej doline boli postavené v rokoch 1969 až 1977. Slúžia študentom teda už približne 50 rokov. Ich stav však nezodpovedá súčasným nárokom na ubytovanie. Rekonštrukciu Internátu Ľudovíta Štúra plánovalo súčasné vedenie univerzity hneď po svojom nástupe v roku 2019. Plány však narušili nedostatky v projekte, potom pandémia a energetická kríza. Keďže bratislavské univerzity nemohli v minulosti čerpať zdroje z európskych fondov, internáty nazbierali obrovský investičný dlh.

„Naše vedenie prevzalo internáty v katastrofálnom stave. Ich rekonštrukcia mala prebehnúť už dávno. Po pandémii sme dúfali, že sa táto investícia zaradí medzi vládne priority. Dostali sme sa však do stavu, kedy nám neostáva nič iné, ako začať s rekonštrukciou z vlastných zdrojov a súbežne hľadať ďalšie možnosti financovania,“ povedal Marek Števček, rektor UK. „Napriek plánovanému výpadku ubytovacích kapacít urobíme všetko pre to, aby sme ubytovanie poskytli čo najväčšiemu počtu záujemcov. Ďalšie užívanie tejto budovy by však už nebolo bezpečné.“

Internát sa rekonštruuje postupne

Od roku 2019 investovala UK do rekonštrukcií internátov 10 348 523,84 eur. Najväčším internátom univerzity je práve Internát Ľudovíta Štúra („Štúrak“), ktorý pozostáva z dvoch prepojených výškových budov – blok A a blok B. Aktuálne sa realizuje rekonštrukcia výškového bloku A. Skončila sa prvá etapa, v ktorej boli obnovené zvislé a vodorovné rozvody, sociálne jadrá aj ústredné kúrenie. V ďalšej etape bude nasledovať zateplenie strechy, fasády a výmenu všetkých okien a balkónových dverí. Súbežne sa začína rekonštrukcia výškového bloku B, ktorá bude taktiež realizovaná po etapách.

Práce sa začnú po letnom semestri

Práce sa začnú po ukončení letného semestra. Študenti môžu na internáte ostať do vypršania platnosti súčasných zmlúv, teda do konca júna. Počas rekonštrukcie bude dotknutý blok vyňatý z ubytovacích kapacít. Tento akademický rok univerzita ubytovala všetkých záujemcov, čo bolo približne 30 % z celkového počtu študentov univerzity. Budúci rok budú kapacity postačovať na ubytovanie približne 24 % z celkového počtu študentov. Univerzita oslovuje partnerské organizácie a ak nebude vlastná ubytovacia kapacita stačiť, poskytne študentom tipy na ďalšie zariadenia.

Internát Ľudovíta Štúra

Najčítanejšie

Najčítanejšie