Zber nebezpečného odpadu z domácností v hlavnom meste

tvr bratislava nebezpečný odpad
zdroj: OLO

Máte doma starý elektroodpad, staré batérie, žiarovky, či zvyšky farieb, olejov, rôznych chemikálií, alebo akýkoľvek odpad obsahujúci nebezpečné zložky? V Bratislave sa chystá zber tohto nebezpečného odpadu.

Nebezpečný odpad poškodzuje ľudské zdravie či životné prostredie, môže byť toxický, karcinogénny, horľavý, či výbušný. A práve preto nepatrí do bežných zberných nádob na komunálny odpad. Bratislava opäť dáva svojim obyvateľom možnosť zbavť sa tohto odpadu bezpečne a ekologicky. Počas troch aprílových sobôt ho môžete v rámci jarného zberu nebezpečného odpadu z domácností priniesť osobne na stanovištia. Tie budú postupne rozmiestnené naprieč všetkými mestskými časťami v hlavnom meste.

Tento zber bude realizovať bratislavská mestská spoločnosť Odvoz a likvidácia odpadu (OLO). „Fyzické osoby – nepodnikatelia môžu odovzdať odpad, ktorý má povahu odpadu z domácností a je identifikovateľný,“ vysvetľuje OLO. Podmienkou je, že všetky rozpúšťadlá, chemikálie, oleje a tuky, pesticídy, fotochemické látky, detergenty, farby či lepidlá a ďalšie tekuté látky musia byť uzavreté v pevných a nepoškodených obaloch, z ktorých sa látky neuvoľňujú. Maximálne množstvo takto odovzdávaného odpadu je 5 kg na osobu. „Obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok, alebo sú kontaminované nebezpečnými látkami budú odoberané ako obaly len s minimálnym zvyškom kontaminantu,“ pripomína OLO.

Zber aj pre akumulátory aj batérie

Okrem toho bude možné odovzdať tiež akumulátory a batérie. Batérie sa odoberajú len olovené (autobatérie) , nikel-kadmiové-NiCd, alkalické-Zn, nikelmetalhydridové NiMH. Neodoberajú sa batérie, ktoré sú na báze lítia : Li-o, Li-Pol, Li-ion – el. náradia, mobily, notebooky, bicykle, kolobežky, gombíkové, elektronické cigarety a podobne.

„Odovzdať je možné aj elektroodpad ako napríklad žiarivky v nepoškodenom stave a iný odpad obsahujúci ortuť v nepoškodenom stave. Vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluorované uhľovodíky ako chladničky či mrazničky. Vyradené elektrické a elektronické zariadenia a spotrebiče ako počítače, televízory, monitory, žehličky, práčky, mixéry. Ale len v nedemontovanom stave,“ vysvetľuje mestský podnik.

Odpady preberá aj zberný dvor v Bratislave

Okrem tohto mimoriadneho zberu majú obyvatelia nebezpečné odpady po celý rok bezplatne odovzdávať na Zbernom dvore OLO na Starej Ivanskej ceste 2 počas jeho otváracích hodín.

tvr bratislava nebezpečný odpad

Najčítanejšie

Najčítanejšie