Bratislava – Ružinov: Územný plán zóny Ostredky ide do finále

tvr ružinov ostredky územný plán
zdroj: ostredky.sk

Niektoré veci sa nerodia úplne ľahko, o územných plánoch zón to platí obzvlášť. Ide doslova o beh na dlhé trate. Ten na Ostredkoch sa po vyše desiatich rokoch blíži do cieľa.

Väčšina práce na tvorbe územných plánov zón má podobu roky trvajúcej mravenčej roboty, pri ktorej sa kompetentní snažia čo najlepšie pripraviť pravidlá výstavby do budúcnosti tak, aby ochránili všetko, čo je v danej lokalie vzácne, ale zároveň nebrzdili to, čo rozvíjať treba a čoho zmeny budú zmenami k lepšiemu, aj pre všetkých obyvateľov. „Teším sa, že po kvante presne takejto roboty, budeme môcť predstaviť koncepty územného plánu Ostredky,“ neskrýval radosť ružinovký starosta Martin Chren.

Verejné prerokovanie

Mestská časť Bratislava – Ružinov pozýva všetkych obyvateľov na verejné prerokovanie konceptu riešenia spojené s odborným výkladom. To sa bude konať utorok 16. 4. 2024 o 16:00 hod. v jedálni Základnej školy SNP na Ostredkovej ul.

S konceptom riešenia sa môžu obyvatelia oboznámiť sa aj na webovom sídle Ružinova, v sekcii Miestny úrad, Územné plánovanie: https://www.ruzinov.sk/sk/content/view/uzemny-plan-zony-ostredky.

Dokumentácia konceptu riešenia pre Územný plán zóny Ostredky je vystavená na verejné nahliadnutie v pracovných dňoch počas úradných hodín na ružinovskom miestnom úrade po predchádzajúcej telefonickej resp. mailovej dohode. Pripomienky a požiadavky môžu obyvatelia podať najneskôr do 13. 5. 2024 písomnou formou do podateľne miestneho úradu (Mierová 21) alebo zaslať mailom na adresu: patricia.gotzmanova@ruzinov.sk. Prípadne poštou na adresu: Mestská časť Bratislava– Ružinov, Odbor územného plánu a dopravy, Oddelenie územného rozvoja, Mierová 21, 827 05 Bratislava 212. Na pripomienky podané po tomto termíne sa nebude prihliadať. Pri podaní poštou je rozhodujúci dátum na poštovej pečiatke.

tvr starosta ostredky
Martin Chren pozýva obyvateľov na verejné prerokovanie konceptu
zdroj: FB Martin Chren – starosta Ružinova

Občianske združenie Naše Ostredky

Viaceré hrozby výstavby v lokalite Ostredky zmobilizovali aj obyvateľov. A tak v roku 2013 začalo svoju históriu písať OZ Naše Ostredky. Skupina aktívnych obyvateľov začala informovať susedov a verejnosť o zámeroch, ktoré boli na tunajšom sídlisku plánované. Prvý zámer, ktorý sa im spoločne podarilo odvrátiť, bola výstavba 12 nových stavieb od prevádzky Kozmos až po park. V decembri roku 2013 sa aktivistom podarilo navrhnúť uznesenie na začatie obstarávania Územného plánu zóny Ostredky, ktoré malo zaregulovať funkčné využitie pozemkov na sídlisku a zamedziť neregulovanej výstavbe. A práve to, dnes po vyše 10 rokoch, ide do finále.

Druhým veľkým zámerom, ktorý sa obyvateľom podarilo odvrátiť, bola výstavba nájomných bytov v parčíku na Astronomickej. Oba tieto zámery sa vďaka tisícom podpisov pod petície a množstvu vystúpení občanov a protestov na zastupiteľstvách podarilo zastaviť. Magistrát napriek tomu stále tento zámer eviduje a trvá na tom, aby bol zapracovaný do územného plánu zóny. S tým samozrejme obyvatelia Ostredkov nesúhlasia. A aj o tom bude verejné prerokovanie.

Ako budú vyzerať Ostredky rozhodnú obyvatelia

Koncept územného plánu je predfinálnym dokumentom. Zo zákona sa pripravuje v najmenej dvoch alternatívach – jedna je čo najviac umiernená, v druhej je zasa zahrnutá väčšina požiadaviek majiteľov a stavebníkov. Práve na základe verejného prerokovania sa z nich nakoniec vytvorí jeden finálny návrh územného plánu zóny, ktorý by sme chceli mať hotový do konca roka. „Nezľaknite sa preto, ak v jednom z variantov objavíte niečo, čo sa vám nepáči. Naopak, príďte nám to do záznamu povedať. Povinne sme napríklad do jednej z alternatív museli zahrnúť výstavbu mestských nájomných bytov v parčíku na Astronomickej. Zaväzovalo nás k tomu uznesenie zastupiteľstva. Do finálneho návrhu ju ale zahrnúť istotne nechceme – pomôže nám, keď nám prídete povedať, že ani vy,“ zdôrazňuje dôležitosť verejného prerokovania a účasti samotných Ružinovčanov na ňom Martin Chren.

Najčítanejšie

Najčítanejšie