Míľnik pre cyklodopravu: Inštitúcie EÚ prijali Európsku cyklistickú deklaráciu

cyklodopravu-cyklokoalicia-tvr
zdroj: Cyklokoalícia

Zástupcovia Európskej rady, Európskej komisie a Európskeho parlamentu dnes podpísali Európsku cyklistickú deklaráciu. Ide o prvý oficiálne prijatý medziinštitucionálny strategický dokument na európskej úrovni, ktorý sa venuje rozvoju cyklistickej dopravy. Podľa Cyklokoalície ide o výrazný signál, ktorý jasne pomenúva pozitívne zdravotné, sociálne aj ekonomické dopady rozvoja cyklodopravy na obyvateľstvo členských štátov.

Deklarácia oficiálne uznáva cyklodopravu ako udržateľný a dostupný spôsob dopravy s veľkou pridanou hodnotou pre hospodárstvo Európskej únie. Obsahuje 36 jasných záväzkov, ako vytváranie bezpečných a súvislých sietí cyklotrás v mestách, lepšie prepojenie cyklodopravy s verejnou osobnou dopravou, či bezpečné parkovacie miesta pre bicykle a možnosti pre nabíjanie elektrobicyklov. Hovorí aj o potrebe investovať do cyklistickej infraštruktúry na európskej, národnej, regionálnej aj miestnej úrovni.

Dôležitý moment pre cyklodopravu

Prijatie Európskej cyklistickej deklarácie je výsledkom niekoľkoročných spoločných snáh občianskej spoločnosti, priemyslu aj vládnych inštitúcií. Jedným z hlavných impulzov bola aj výzva členských krajín, v ktorej žiadali Európsku komisiu o vypracovanie tohto dokumentu. Jej signatárom sa stalo aj Slovenská republika, keď ju v marci 2023 podpísal vtedajší minister dopravy Andrej Doležal. V spoločnom vyjadrení s Cyklokoalíciou informoval, že Slovensko sa tým pridalo k 14 krajínám, ktoré to s rozvojom cyklodopravy myslia vážne.
„Pre cyklodopravu ide o dôležitý moment. Európa sa dočkala dokumentu, ktorý jednoznačne ukazuje jej smerovanie v oblasti mobility. Pozitívne tiež hodnotíme zhodu, ktorá na potrebe podporovať cyklodopravu vznikla naprieč inštitúciami, členskými štátmi aj politickými stranami,“ povedal Dan Kollár, prezident Cyklokoalície. Združenie je jedným z členov Európskej cyklistickej federácie, ktorá sa venuje podpore cyklodopravy na európskej úrovni. „Pevne veríme, že Slovensko nebude chcieť zaostávať a cyklodopravu začne podporovať ešte intenzívnejšie,“ dodal Kollár.

Najčítanejšie

Najčítanejšie