Spoznali sme tohtoročných nositeľov národného ocenenia Srdce na dlani

srdce na dlani vyhlasovanie dobrovoľníci tvr
Ocenení dobrovoľníci – Srdce na dlani 2023

Už 15. krát boli ocenené výnimočné dobrovoľnícke skutky a projekty. Ocenenia boli udelené v 9 kategóriách tak, aby bolo pokryté široké spektrum dobrovoľníckych príležitostí na Slovensku a rovnako aj dobrovoľníctvo Slovákov v zahraničí.

Národné oceňovanie zorganizovala Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií a uskutočnilo sa pod záštitou prezidentky SR Zuzany Čaputovej a primátora mesta Bratislava Matúša Valla. 13.marca boli v Primaciálnom paláci v Bratislave odovzdané ocenenia Srdce na dlani. „Všetkých 64 nominácií, ktoré sme v národnom kole prijali, obsahuje silné svedectvo, že svet môže byť dobrým miestom, že človek dokáže nájsť vo svojom voľnom čase priestor na pomoc iným. Ocenené dobrovoľnícke príbehy každoročne ponúkajú prierez nenápadným a občas prehliadaným svetom, v ktorom dominuje ľudskosť, solidarita a zdieľanie. Zviditeľňovanie týchto príbehov posilňuje nádej, že dobra je v spoločnosti stále dostatok. Ďakujeme všetkým, ktorí k tomuto pocitu prispievajú,“ uvádza Dominika Hradiská, riaditeľka Platformy dobrovoľníckych centier a organizácií.

DOBROVOĽNÍK/DOBROVOĽNÍČKA POMÁHAJÚCI NA SLOVENSKU – Barbora Bali – Janíček

Barbora je právnička, ktorá poskytuje od začiatku konfliktu na Ukrajine právnu a psychologickú pomoc utečencom. Participovala na evakuácii predčasne narodeného novorodenca zo zbombardovanej nemocnice v Charkove až do Bratislavy. Zachraňuje samovrahov. Na svojom instagramovom profile pridáva spravodajstvo s právnou pomocou Ukrajincom, vedie bezplatný kurz slovenčiny pre utečencov, prekladá im lekárske správy do ukrajinčiny a organizuje pre nich zbierky. Jej aktivita na sociálnej sieti smeruje aj k témam, ktoré sú v spoločnosti často diskutované a rozoberá ich pohľadom právničky a mamy zároveň – ľudské práva, práva detí a žien, šikana či adopcia.

DOBROVOĽNÍK/DOBROVOĽNÍČKA POMÁHAJÚCI V ZAHRANIČÍ – Martin Pekarčík

Martin je lekár a s neziskovou organizáciou Dvojfarebný svet sa zúčastnil koncom roka 2022 mesačnej dobrovoľníckej misie v Keni u Pokotov. V nemocnici Tikit o šetroval malých aj dospelých, vykonával chirurgické výkony, odvádzal pôrody. Nemocnici pomáhal so štatistikou a digitalizáciou. Spolu s blízkymi vybudoval 1 km dlhý vodovod na solárnu energiu vedúci do areálu nemocnice, ktorý bol využitý pre pestovanie ovocia a zeleniny. Zriadil tiež kuchyňu na spracovanie vypestovaných rastlín pre personál a pacientov. Organizoval benefičné prednášky, zakúpil nemocnici prenosný ultrasonograf pre prácu s tehotnými mamičkami v teréne, ktorý sa dá využiť aj pri iných vyšetreniach. Spolu so svojím tímom priniesol na trh prístroj S-Case vo veľkosti smartfónu, ktorý nahrádza viacero zdravotníckych pomôcok. Taktiež obsahuje prenosnú databázu pacientov pre zaznamenávanie a následne dlhodobé monitorovanie a výskum. Jeho vynález je používaný nielen v Európe, ale aj v krajinách tretieho sveta, kde ho s obľubou používajú humanitárne organizácie a „Lekári bez hraníc“.

DOBROVOĽNÍK/DOBROVOĽNÍČKA POMÁHAJÚCI V ZAHRANIČÍ V RÁMCI OFICIÁLNEJ ROZVOJOVEJ POMOCI SLOVENSKEJ REPUBLIKY POD ZNAČKOU SLOVAKAID – Martina Hlisnikovská

Martina tri mesiace podporovala aktivity na vytváranie lepších podmienok obživy pre miestne komunity prostredníctvom ekologického a dlhodobo udržateľného poľnohospodárstva, zmapovala situáciu a potreby v Keni a našla organizácie, ktoré sú teraz súčasťou siete kontaktov, partnerských a donorských organizácií zameraných na podporu živobytia, potravinovej sebestačnosti a ekologického poľnohospodárstva. V oblasti Nairobi zmapovala stav slepačej farmy a pripravenosť organizácie na ďalšie kroky projektu. Vo Watame spolupracovala na projekte darovania kôz do komunít farmárov a pripravila s nimi ďalšie dva návrhy na projekty, ktoré zlepšia podmienky členov miestnej komunity a zabezpečia im ďalší príjem obživy.

KOORDINÁTOR/KOORDINÁTORKA DOBROVOĽNÍKOV – Silvia Krišáková

Silvia v centre voľného času koordinuje dobrovoľníkov z radov nielen dospelých, ale najmä mládeže. Už tretím rokom sa spolu s manželom venuje mládeži v projekte DofE, ktorý má za úlohu rozvíjať osobnosť mladých ľudí v oblasti dobrovoľníctva, talentu a športových aktivít. Už štrnásť rokov je hlavnou koordinátorkou projektu Míľa pre mamu. Spája dobrovoľníkov z rôznych oblastí školstva, športu a súkromného sektoru. Stála pri zrode materského centra Stonožkine slniečka v Senici, ktoré bolo založené bez finančnej podpory, projekt už oslávil 20. výročie. Organizuje dobrovoľnícke zbierky pre pomoc slabším, chorým a sociálne znevýhodneným.

DOBROVOĽNÍCKA SKUPINA – Dominiky pre Kukulíka

Terapeutický projekt s názvom „Dominika pre Kukulíka“ realizujú vyškolení dobrovoľníci, ktorí svojou prítomnosťou zmierňujú stres u novorodenca, ktorý stratil rodičovskú osobu hneď po narodení. Projekt funguje od roku 2018. Realizuje sa v Brezne, v Banskej Bystrici a vo Zvolene. Vďaka dobrej spolupráci s novorodeneckými oddeleniami aj sociálnoprávnou ochranou detí sa darí pomáhať novorodeniatkam dodnes. Od roku 2018 až dodnes poskytli túto službu 29 deťom. Náročnosť projektu spočíva v nepredvídateľnosti dní, kedy bude potrebné túto službu zabezpečiť. Dobrovoľníčky tiež dopredu nevedia, koľko dní budú bábätko „dominikovať“. Zo stretnutí s bábätkom píšu odkazy do denníka, ktorý je spolu s ďalšími vecami súčasťou „Kufríka pre Kukulíka“, ktorý slúži dieťatku na vyskladanie životného príbehu.

DOBROVOĽNÍCKY PROJEKT/ PROGRAM – Klop – klop

„Klop – klop“ je dlhodobý dobrovoľnícky program, ktorý vznikol v Centre dobrovoľníctva v Banskej Bystrici ako reakcia na potreby osamelých ľudí, prevažne seniorov v období pandémie Covid 19. Poskytuje adresnú pomoc a rozvíja osobnejšie vzťahy. Hlavným cieľom dobrovoľníckeho programu je zabezpečiť, aby seniori čo najdlhšie zotrvali vo svojom prirodzenom prostredí t.j. vo vlastnej domácnosti a zároveň im pomáhať zvyšovať kvalitu života a zlepšiť duševnú pohodu.

PODPORA DOBROVOĽNÍCTVA – LB Slovakia Plastics, s.r.o.

Spoločnosť LB Slovakia Plastics s.r.o. má dobrovoľníctvo zakorenené vo firemnej filozofii a snaží sa ním „nakaziť“ každého zamestnanca a ich rodinných príslušníkov. Zameriava sa na rôzne oblasti od pomoci sociálne znevýhodneným skupinám až po dobrovoľníctvo v oblasti ochrany a tvorby životného prostredia. V CIRKUS, Združenie STORM a sociálnom združení Zobor sa zamestnanci firmy pustili do rozsiahlych upratovacích prác, triedenia využívaných materiálov a pomôcok, natierania zábradlí schodiska. Zároveň upravili areál centier a zrekonštruovali komunitné záhradky a lavičky.

DLHODOBÁ DOBROVOĽNÍCKA POMOC – Ľudmila Fedorová

Ľudmila je predsedníčkou Miestneho spolku Slovenského Červeného kríža v Trstíne a dobrovoľníckej činnosti sa venuje 48 rokov. Ako bývala zdravotná sestra organizuje darovanie krvi a venuje sa aj ďalším zdravotným aktivitám v obci Trstín i okolitom regióne. Jej najnovšie aktivity sú kampaň a propagácia darcovstva kostnej drene. Počas pandémie vykonávala osvetovú činnosť, organizovala šitie rúšok a ich distribúciu. V škole vedie krúžok Mladý záchranár pri ZŠ Trstín, v materskej škole napr. projekt Evička nám ochorela. Vďaka nej je miestny spolok životaschopnou akčnou organizáciou, ktorý má 100 členov, zastrešuje asi 60 darcov krvi a stovky sympatizantov. Je aktívnou členkou MO Jednoty dôchodcov Slovenska, Slovenského zväzu záhradkárov, o.j.z. Trstín, členkou správnej rady n.o. Biela Hora. Spolupracuje s obcou Trstín a mnohými organizáciami v oblasti dobrovoľníctva.

OCENENIE ZA DOBROVOĽNÍCTVO S CELOSPOLOČENSKÝM PRÍNOSOM – Dobrovoľná civilná ochrana

Dobrovoľná civilná ochrana je unikátna organizácia v rámci územia SR a tvoria ju iba dobrovoľníci. Pomáhajú pri pomoci obyvateľstvu najmä pri mimoriadnych udalostiach, pátraniach po osobách, pandémii a ohrozeniach verejného zdravia, tornádach, veterných smrštiach a zemetraseniach. Venujú sa aj osvetovej a vzdelávacej činnosti. Medzi jej dobrovoľníkov patria hasiči, zdravotníci, psychológovia, sociálni pracovníci, policajti, ale aj bežní pracujúci ľudia, študenti, avšak najmä všetci tí, ktorí chcú nezištne pomáhať. Dobrovoľná civilná ochrana a jej členovia sa snažia popri svojom napredovaní posúvať tiež ďalšie organizácie pomáhajúce v teréne. Organizácia pôsobí v piatich krajoch. V súčasnosti má spolu 170 dobrovoľníkov a dobrovoľníčok.

Najčítanejšie

Najčítanejšie