Poznáte kvalitu vody vo svojej studni? Na Svetový deň vody vám ju v BVS skontrolujú

bvs svetový deň vody tvr

Akreditované laboratóriá Bratislavskej vodárenskej spoločnosti na Svetový deň vody, 22. marca 2024, zdarma otestujú prinesené vzorky pitnej vody z domácich studní na celkovú tvrdosť a obsah dusičnanov.

Záujemcom zároveň ponúknu zľavu 50 % na rozbor pitnej studničnej vody v rozsahu Minimálny rozbor alebo analýzu pitnej studničnej vody v rozsahu Minimálny rozbor + pesticídy. „Každý, kto využíva na pitie či polievanie studničnú vodu, by mal poznať jej zloženie. O kvalitu vody je totiž potrebné sa starať a nechať si ju minimálne raz do roka skontrolovať. Kvôli vplyvom a zmenám životného prostredia sa totiž kvalita vody v studni môže meniť,“ vysvetľuje hovorca Bratislavskej vodárenskej spoločnosti Matúš Stračiak.

BVS, a.s. pri príležitosti Svetového dňa vody ponúka záujemcom možnosť nechať si bezplatne
otestovať vodu z domácej studne na celkovú tvrdosť a prítomnosť dusičnanov. Vzorku vody je
potrebné priniesť v piatok, 22. marca 2024, v čase od 8.00 do 15.00 hodiny do akreditovaného
laboratória BVS, a.s., na Bojnickej ulici č. 6 v Bratislave. Vzorku treba priniesť v max. 3 dcl
plastovej fľaši. Tú musíme pred odberom poriadne prepláchnuť. Voda zo studne by sa mala nechať
aspoň tri minúty odtiecť a následne naplniť až po okraj fľaše, aby tam nezostal žiaden priestor na
vzduch. Každá vzorka bude označená identifikačným číslom, pod ktorým bude zverejnený výsledok
analýzy na internetovej stránke www.bvsas.sk. Výsledky týchto dvoch meraní však nenahrádzajú
spoplatnený rozbor vody v zmysle platnej legislatívy.

2 balíčky rozboru pitnej vody

BVS pripravila ku Svetovému dňu vody pre záujemcov aj 2 balíčky rozboru pitnej vody zo studne so
zľavou 50 %. Balíček Deň vody 1 – Minimálna analýza kvality surovej vody v hodnote 95,10 € , po
uplatnení zľavy (vrátane DPH) a balíček Deň vody 2 – Minimálna analýza kvality surovej vody +
vybrané pesticídy v hodnote 287,10 € po uplatnení zľavy (vrátane DPH). Odber vzorky vody podľa
presného postupu vykoná zákazník sám do vzorkovníc, ktoré si vyzdvihne v stanovenom termíne
v budove laboratórií BVS, a.s., na Bojnickej č. 6 v Bratislave. Podrobný rozpis ukazovateľov oboch
balíčkov nájdete na stránke www.bvsas.sk. Podľa počtu prijatých žiadostí budú analýzy vzoriek
realizované priebežne, v termíne od 3. 4. do 3. 7. 2024.

Vybraný balíček si môžete objednať od 18. do 22. marca 2024 elektronicky, vyplnením
príslušného tlačiva. To bude zverejnené od 18.3. na stránke www.bvsas.sk. Prípadne vyplniť tlačivo Žiadosť o rozbor vody ku Sv. dňu vody a podpísané ho osobne doručiť 22. 3. 2024 na Bojnickú ul. č.  6. Podrobne informácie k aktivitám BVS na Svetový deň vody nájdete na stránke www.bvsas.sk.

tvr bvs svetový deň vody

Najčítanejšie

Najčítanejšie