Záhorská Bystrica edukuje obyvateľov o manipulácii s defibrilátorom

defibrilator zahorská bystrica tvr

Mestská časť Bratislava Záhorská Bystrica zorganizovala demonštratívnu ukážku práce s defibrilátorom pre širokú verejnosť, aby čo najviac obyvateľov vedelo poskytnúť prvú pomoc.

Záhorská Bystrica zakúpila 3 defibrilátory v celkovej výške 6500 eur. Dva umiestnené v skrinke s číselným kódom sa nachádzajú na Námestí Rodiny na fasáde miestneho úradu a na budove futbalových šatní. Jeden sa nachádza v športovej hale. „Defibrilátory vnímame ako nástroj dostupnej zdravotnej pomoci pre všetkých obyvateľov a návštevníkov Záhorskej Bystrice. Zatiaľ žiadny z nich nebol použitý, no v prípade potreby sme pripravení tento počet zvýšiť,“ hovorí starosta mestskej časti Jozef Krúpa. Dva defibrilátory boli zakúpené z rozpočtu mestskej časti, jeden bol podmienkou pri výstavbe multifunkčného ihriska, na ktoré získala mestská časť dotáciu vo výške 250 000 eur z MIRRI.

Manipulácia s defibrilátorom

Ukážku práce s defibrilátorom prezentovala záchranárka a certifikovaná inštruktorka prvej pomoci Nina Martinčičová, ktorá školí prvú pomoc aj širokú verejnosť. „Pravidelne chodím robiť ukážku pre dobrovoľných hasičov, pre žiakov diagnostického centra v Záhorskej Bystrici, nedávnej ukážky prvej pomoci sa zúčastnil tréner z futbalového klubu, žiačka zo základnej školy či zdravotné sestry zo zariadenia pre seniorov. Oceňujem záujem všetkých, ktorí chcú byť pripravení na nepredvídané situácie,“ hovorí záchranárka, ktorá je aj miestnou poslankyňou v Záhorskej Bystrici.

Mapa polohy defibrilátorov je k dispozícii na webe 155.sk, kde sú zobrazené pozície tých AED, ktorých vlastník alebo držiteľ potvrdil súhlas so zverejnením. Na mape sa nachádzajú aj bystrické defibrilátory, ktoré samospráva umiestnila v závere roka 2023.

Ako poskytnúť prvú pomoc

• Keď zistíte, že oslovený nereaguje, pristúpte bližšie a prostredníctvom bodu na hrudnej kosti vyskúšajte, či zareaguje na bolesť. Ak človek nereaguje, ruku mu dajte na čelo, dva prsty pod bradu. Zakloňte hlavu, aby ste zistili, či človek dýcha.
• Ak nedýcha, mobilom na hlasitý odposluch vytočte 155 a zároveň nájdite stred jeho hrude a okamžite začnite stláčať hrudník. S dvomi rukami u dospelého človeka. Ak ide o dieťa do jedného roka, stláčajte ho 2 prstami. Ak je to dieťa nad 1 rok, stláčajte ho 1 dlaňou.
• Dospelého stláčate 30-krát a dávate dva vdychy. U detí dávate 5 úvodných vdychov, 15 stlačení a 2 vdychy.
• Ak zraneného človeka nepoznáte, má poškodenú tvár, na tvári zvratky alebo popáleniny, nemusíte aplikovať 2 vdychy. Len stláčajte nepretržite, bez prestávky.
• Ak ste so zranenými sami, musíte si privolať pomoc. Zavolať niekoho na ulici a vyslať ho pre AED. Vy neustále robíte masáž srdca. Operátor na linke 155 podľa mapy vie, kde v danej lokalite je k dispozícii najbližší defibrilátor.
• Operátor vám nadiktuje číselný kód, ktorým otvoríme skrinku s defibrilátorom. Po otvorení skrinky vyberiete defibrilátor, zvody /nálepky/ nalepíte na hrudník zraneného. Medzi príslušenstvom je nákres, kde treba umiestniť zvod na telo dospelého/dieťaťa. Zapnete defibrilátor, po zapnutí dostanete aj zvukový návod, čo treba robiť. Defibrilátor začína analýzou rytmu srdca, na základe ktorej buď podá, alebo nepodá výboj a naviguje vás, ako máte pokračovať v resuscitácii, kým nepríde záchranná zdravotná služba alebo vám nedôjdu sily alebo kým sa človek nepreberie.

Najčítanejšie

Najčítanejšie