Bratislavskí dobrovoľníci doučujú v krízových centrách znevýhodnené deti

tvr som tu pre teba bdc dobrovoľníci

Bratislavské dobrovoľnícke centrum vedie 8 rokov projekt doučovania sociálne znevýhodnených detí v krízových centrách. Medziročne pribudlo v programe v Bratislavskom kraji 19 detí, zvýšil sa aj počet detí s poruchami učenia.

Dobrovoľnícky projekt Som tu pre teba je zameraný na doučovanie a trávenie času s deťmi zo sociálne znevýhodnených rodín v hlavnom meste a okolí. Program prebieha individuálne, jeden dobrovoľník sa venuje jednému dieťaťu minimálne jeden školský rok. Dobrovoľníci deťom pomáhajú dve hodiny raz týždenne s prípravou do školy, písaním domácich úloh alebo si s nimi opakujú učivo. Medzi dieťaťom a dobrovoľníkom sa postupom času vytvára priateľské puto. Deti dobrovoľníkom začínajú dôverovať a často s nimi riešia aj svoje problémy. Dieťa tak zažíva pocit akceptácie, získava pozitívny vzor aj možnosť sociálneho začlenenia.

Nábor dobrovoľníkov

Bratislavské dobrovoľnícke centrum organizuje nábor dobrovoľníkov do projektu každý rok na jar a na jeseň. „Postupom rokov vnímame, že projektom pomáhame tak sociálne znevýhodneným deťom ako aj dobrovoľníkom, ktorí doučovaním často ako napríklad študenti humanitných vied získavajú cennú prax pre svoje budúce povolanie,“ uviedla riaditeľka BDC Michaela Bagalová.

Doteraz najvýraznejšie navýšenie počtu doučovaných detí v projekte je podľa nej dôsledkom zhoršenej ekonomickej a sociálnej situácie v neúplných rodinách. „V projekte Som tu pre teba doučujú nami vyškolení dobrovoľníci 45 detí v 7 zariadeniach v Bratislavskom kraji. Z toho až 20 dvojíc pokračuje v doučovaní viac ako jeden školský rok,“ dopĺňa Bagalová. Významnou pomocou v procese doučovania sú intervízie a supevízie. Keď si dobrovoľníci overujú správnosť postupov pri doučovaní s ostatnými dobrovoľníkmi aj so psychológom. Deti z krízových centier sa do programu prihlasujú priebežne počas celého roka.

Dobrovoľník-doučovateľ musí mať viac 18 rokov, byť zodpovedný a trpezlivý ale najmä uvedomiť si, že do programu sa prihlasuje na jeden celý školský rok.

Najčítanejšie

Najčítanejšie