Slovenský Červený kríž pomáha migrantom

SČK televízia bratislavského regiónu migranti
zdroj: SČK

Každoročne si 18. decembra pripomíname Medzinárodný deň migrantov. Slovenský Červený kríž sa téme migrácie venuje intenzívne. Už rok a pol je súčasťou programu Európskej komisie s názvom Safe homes. Vďaka nemu poskytli pomoc pri ubytovaní pre 391 vysídlených rodín a zároveň podporili 241 slovenských hostiteľských rodín. Komplexná a systematická pomoc s ubytovaním pre vysídlené obyvateľstvo je ale momentálne náročná. Preto SČK začiatkom decembra zorganizoval workshop, kde spolu so zástupcami štátu, samospráv aj iných neziskových organizácii hľadali riešenie.

Slovenský Červený kríž v rámci svojich služieb pomáha nielen s finančným pokrytím nákladov na ubytovanie pre vysídlené zraniteľné rodiny a ich hostiteľov. Vo svojich Kanceláriách prvého kontaktu v Banskej Bystrici, Nitre, Topoľčanoch, Košiciach, Žiline a Poprade zároveň týmto ľuďom poskytuje aj dôležité doplnkové služby. Zamestnanci pomáhajú odídencom napríklad pri hľadaní zamestnania, pri zabezpečení zdravotnej starostlivosti alebo školskej dochádzky. Túto pridanú hodnotu pomoci ocenil
aj Lukáš Baňacký z Migračného úradu Ministerstva vnútra SR: „Slovenský Červený kríž je organizáciou, ktorá je schopná komplexne obsiahnuť konkrétnu oblasť. Disponuje vlastným odborným personálom a vysokou mierou organizovanosti. Naviac má vlastný premyslený program v oblasti podpory ubytovávania najmä zraniteľných skupín, ktorý úspešne prevádzkuje vo viacerých mestách Slovenska. Je to mimoriadne dôležitý doplnok k celoplošnému štátnemu programu podpory, za ktorý je rezort vnútra veľmi vďačný.“

Tento názor zdieľajú aj zástupcovia samospráv. Veľmi pozitívne program vnímajú v Banskobystrickom kraji, ktorý na workshope zastupoval Juraj Oravec: „Vždy ocením keď sa okrem zdieľania skúseností z konkrétnych regiónov prezentujú aj dáta a stratégie. Je dobré pripraviť sa na plánované zmeny v prístupe k ubytovaniu odídencov z Ukrajiny spoločne – štátny, verejný aj mimovládny sektor. V Banskobystrickom samosprávnom kraji sme prínos programu vnímali od jeho spustenia a pevne verím, že bude pokračovať aj naďalej.“

Červený kríž a program Safe homes

Do programu Safe homes sú zapojené aj iné národné spoločnosti Medzinárodnej federácie Červeného kríža a Červeného polmesiaca (IFRC). Napríklad v Holandsku, Maďarsku, či Belgicku. Zástupcovia IFRC sú od eskalácie konfliktu na Ukrajine členmi tímu SČK a výraznou mierou prispeli k úspechu pomoci vysídleným ľuďom. Na ich čele stojí operačná manažérka Lotte Ruppert: „Diskusia na spoločnom workshope ukázala potrebu pokračovať v kontinuálnej finančnej podpore ubytovania vysídlených ľudí, najmä na štátnej úrovni. Tá však môže byť doplnená prácou slovenských humanitárnych organizácií, ktorých kľúčovou úlohou je aj sociálna inklúzia týchto ľudí. Program Slovenského Červeného kríža je skvelým príkladom ako naši lokálni zamestnanci a dobrovoľníci môžu pomôcť ľuďom z Ukrajiny stať sa viac sebestačnými. IFRC je odhodlaná pokračovať v podpore týchto dôležitých programov aj v nasledujúcich rokoch, kým budú ľudia na Ukrajine nútení opúšťať svoje domovy.”

V rámci programu pomoci s ubytovaním vysídleným ľuďom sa podarilo rozšíriť tento program pilotne aj na slovenské zraniteľné rodiny. Do dnešného dňa sa finančne pomohlo 67 rodinám.

Najčítanejšie

Najčítanejšie