Daň z nehnuteľnosti v Bratislave porastie o približne 35 percent

televízia bratislavského regiónu mesto bratislava rozpočet dane

Na poslednom tohtoročnom zasadnutí mestského zastupiteľstva poslanci hlasovali o viacerých dôležitých témach. Jednou z nich bol budúcoročný rozpočet a tiež úprava štatútu hlavného mesta, vďaka čomu dostanú mestské časti viac peňazí na škôlky. No najdôležitejším návrhom, ktorý poslanci odobrili, bolo schválenie zvýšenia dane z nehnuteľnosti od budúceho roka o približne 35 percent. Tie spolu so schváleným zvýšením poplatku za odvoz odpadu má pomôcť mestu aj mestským častiam vytvoriť vyrovnaný rozpočet.

Návrh zvýšiť daň z nehnuteľnosti predstavil primátor Matúš Vallo a starostovia mestských častí pred mesiacom. Poslanci mestského zastupiteľstva ho teraz schválili v podobe pozmeňujúceho návrhu, ktorí predložili starostovia Čahojová, Chren, Jenčík, Kuruc, Lamoš, Polakovič, Uhler, Vagač a Vlček. Zvýšenie dane by malo magistrátu priniesť 19 miliónov ročne a rovnakú sumu aj mestským častiam.

Daň z nehnuteľnosti porastie všade

Daň z nehnuteľnosti porastie o približne 35 percent. Pre byty a rodinné domy sa sadzba dane v závislosti od lokality zvýši na 1,20 – 1,35 eura za štvorcový meter. Chaty a stavby na individuálnu rekreáciu budú za štvorcový meter zdanené sadzbou 3,40 – 5,25 eura. Samostatne stojace alebo hromadné garáže 2,25 – 3 eurá.

Zvyšovanie by sa výrazne nemalo dotknúť seniorov nad 65 rokov a držiteľov preukazu ZŤP. Ich úľava na dani vo výške 60 percent sa zvýši na 70 percent, výsledná suma dane tak zostane zhruba rovnaká. Mesto tiež zavádza úľavu 50 percent pre stavby určené na šport, ktoré majú často veľkú rozlohu, ale poskytujú obyvateľom dôležitú infraštruktúru.

Návrh schválilo 37 poslancov. Proti návrhu hlasoval staromestský poslanec Martin Winkle. Podľa neho je totiž privysoká najmä daň za garáže a daň, ktorú platia za nehnuteľnosti podnikatelia. Štyria poslanci sa hlasovania zdržali, medzi nimi aj starosta Petržalky Ján Hrčka. Ten sa vyjadril, že principiálne nie je proti zvýšeniu dane, nesúhlasí však s tým, ako sa dane využívajú.

Zvýšenie poplatku za odvoz komunálneho odpadu

Poslanci zároveň schválili zvýšenie poplatku za odvoz komunálneho odpadu, ktorý nebol menený deväť rokov. V priemere má ísť o zvýšenie o 30 percent. Samospráva aj v tomto prípade hovorí o modeli úľavy. V prípade záujmu bude možné prejsť na štvortýždňový interval odvozu odpadu.

Viac v našej reportáži priamo zo zasadnutia bratislavských poslancov:

Najviac finančných prostriedkov pôjde do vzdelávania

Schválený rozpočet má snahu pokračovať v začatých projektoch a napredovať v prioritách mesta napriek zhoršujúcej sa prognóze vývoja verejných financií. Prioritami mesta sú naďalej projekty v oblasti dopravy a verejnej infraštruktúry, verejných priestorov, životného prostredia a kvalitnejšej údržby mesta. Rozpočet myslí aj na oblasť sociálnej spravodlivosti, kultúry a športovej infraštruktúry. V oblasti dopravy rozpočet obsahuje prostriedky na dokončenie výstavby električkovej trate v Petržalke. Rovnako sa v ňom počíta s modernizáciou viacerých trolejbusových tratí, s ďalšou etapou obnovy vozidlového parku Dopravného podniku, výstavbou parkovísk, či rekonštrukciou viacerých cestných komunikácií.

Mesto chce aj naďalej v oblasti životného prostredia a verejných priestorov pokračovať so zabezpečením štandardnej údržby zelene, pasportom zelene, prípravou zelených plôch na náhradnú výsadbu a s revitalizáciou verejných priestorov a stromoradí.

V oblasti údržby sa počíta s výdavkami na dovybavenie Komunálneho podniku Bratislavy technickými prostriedkami, vozovým parkom s príslušenstvom, s cieľom pokračovať v skvalitňovaní zimnej a letnej údržby ciest a chodníkov vo vlastnej réžii, a to aj v spolupráci s mestskými časťami.

V oblasti sociálnej spravodlivosti a dostupného bývania bude mesto pokračovať v príprave projektových dokumentácií na ďalšie nájomné bytové domy. Rovnako je cieľom pokračovať v aktívnej práci v oblasti pomoci ľuďom bez domova a vylúčeným komunitám, aj podporou pilotných projektov „housing first“ a aktívnou spoluprácou s tretím sektorom.

Najčítanejšie

Najčítanejšie