Mesto Pezinok podpísalo Memorandum o spolupráci s WWF Slovensko

televízia bratislavského regiónu pezinok spolupráca wwl

Mesto Pezinok má vďaka svojej polohe výborný potenciál pre zdravý život a ekologické aktivity podporujúce zlepšovanie životného prostredia. Obyvatelia tu žijú v prostredí plnom zelene a rozmanitosti. Tieto možnosti je potrebné rozvíjať, čo je taktiež cieľom mesta Pezinok. Aj toto bol dôvod pre začatie spolupráce so svetovou organizáciou WWF (World wild life) – spoločným zameraním je rozvoj biodiverzity.

Prvý decembrový deň bol zároveň prvým dňom spolupráce mesta Pezinok s WWF a OZ Prakoreň. V areáli lúky na Rozálke bolo na základe predošlého prieskumu a následných odporúčaní vysadených 42 stromov, ide o pôvodné druhy. Pestrá zmes dvojročných stromov prinesie nielen úrodu, ale najmä botanickú rozmanitosť pre túto lokalitu. Primátor Roman Mács a riaditeľka WWF Slovensko Miroslava Plassmann podpísali Memorandum o spolupráci medzi WWF Slovensko a mestom Pezinok. Memorandum je vyjadrením obojstranného záujmu o dlhodobú spoluprácu v oblasti ochrany a rozvoja životného prostredia s ohľadom na lokálne podmienky.

televízia bratislavského regiónu pezinok spolupráca wwl

Prečo Pezinok?

„Prečo Pezinok? My sa snažíme spolupracovať s každým mestom alebo obcou, ktoré považujú ochranu prírody vo svojom okolí za dôležitú. Sú to mestá, ktoré sú progresívne, komunity, ktoré vidia práve aj úlohu ochrany prírody nielen v ochrane biodiverzity a toho najvzácnejšieho, čo máme, ale aj to, ako môže byť príroda veľmi príjemná pre obyvateľov a slúžiť mestu na rôzne iné účely,“ povedala Miroslava Plassmann z WWF Slovensko.

V každom z vybraných projektov prizývajú lokálnych partnerov ku spolupráci, v Pezinku to bolo občianske združenie Prakoreň, pretože sú výnimoční v tom, že pracujú s tradičnými odrodami, ktoré sú pre WWF Slovensko kľúčové. Plán pre revitalizáciu územia si vyžaduje hlboké ekologické znalosti. Každé územie potrebuje osobitý prístup – to, čo sa vysádza, musí byť v súlade s miestnymi podmienkami. WWF Slovensko sa snaží pracovať s najvzácnejšími územiami, ktoré sú zaradené do sietí chránených území európskeho alebo národného významu. Na druhej strane zveľaďujú aj krajinu, ktorá síce nie je v takomto zozname, ale prepája jednotlivé chránené územia a je dôležitá napríklad pre migrácie živočíchov alebo pre podporu opeľovačov a podobne.

Výsadba stromčekov na lúke Rozálka

Akcia bola úspešná aj vďaka tomu, že sa pri jej realizácii stretli viaceré tímy: Mestský podnik služieb zabezpečil výkop jám, WWF Slovensko v súčinnosti s OZ Prakoreň urobili analýzu podmienok a zabezpečili vhodné druhy stromčekov, viac ako dve desiatky ľudí sa postarali o to samotnú výsadbu. Následne na jar OZ Prakoreň vykoná jarný rez stromov. Zálievku vysadených stromčekov bude zabezpečovať mesto Pezinok. Úhrada nákladov nešla na vrub mesta Pezinok.

Jakub Válka z OZ Prakoreň hovorí o výbere stromov pre túto lokalitu: „Vysadené stromčeky sú húževnaté, sú vhodné do takejto krajiny. Máme tu aj nejaké listnaté stromy, napríklad lipy, javory poľné. Čo sa týka ovocných stromov, je tu veľká druhová a odrodová rozmanitosť. Slivky, hrušky, jablone, moruše, jarabiny a každý druh má po jednej odrode – ak tu máme napríklad viacero jabloní, tak každá z nich je iná odroda.“

V zmysle memoranda chce mesto Pezinok spoluprácu rozvíjať a zamerať sa aj na iné oblasti ochrany prírody a krajiny v ich katastri. Aktuálne sme súčasťou mnohých zmien v prírode, sledujeme zmeny klímy, ktoré majú dopad na naše životné prostredie a naše životy. Dôležitými krokmi je preto ochrana biodiverzity, ktorá je pre život kľúčová. A zároveň aj znižovanie ekologickej stopy, aby aj budúce generácie mali k dispozícii prostredie pre bezpečný život.

Najčítanejšie

Najčítanejšie