Študentská kvapka krvi prilákala aj prvodarcov

študentská kvapka krvi televízia bratislavského regiónu tvr

Skončil sa 29. ročník kampane Slovenského Červeného kríža – Študentská kvapka krvi – na podporu bezpríspevkového darcovstva krvi. Kampaň trvala od 23. októbra do 17. novembra. Počas týchto dní prišlo na celom Slovensku do 40 odberových miest s úmyslom darovať krv 22 551 ľudí, pričom podmienky pre darcovstvo splnilo 19 708 z nich.

„Sme šťastní, že počty darcov, a najmä prvodarcov, sa nám po pandemických rokoch opäť darí zvyšovať na úroveň spred tohto obdobia,“ uviedla Zuzana Rosiarová, generálna sekretárka Slovenského Červeného kríža. Študentská kvapka krvi sa tento rok niesla pod heslom „Shareni svoju krv a život Ti dá like“. Spolu s partnerom, projektom Moja krvná skupina, sa SČK snažil osloviť mladých ľudí predovšetkým tam, kde sa v súčasnosti najviac pohybujú – v digitálnom priestore. Vďaka štatistikám z odberových miest Národnej transfúznej služby SR je už známe, že sa to podarilo. Z celkového počtu prvodarcov 3 208, patrila do vekovej kategórie 18 – 29 rokov takmer polovica z nich. Po prvýkrát prišlo krv darovať až 1 538 mladých ľudí.

Študentská kvapka krvi trvala mesiac

V uplynulých štyroch týždňoch SČK v rámci Študentskej kvapky krvi odpovedal mladým ľuďom aj na menej príjemné otázky, ktoré by táto veková skupina mohla mať s darcovstvom spojené. Vysvetľoval napríklad, či môže krv darovať človek, ktorý občasne užíva ľahké drogy. Ako ovplyvní darcovstvo časté striedanie sexuálnych partnerov alebo nárazovo vyššia konzumácia alkoholu. Sami študenti upozornili na potrebu komunikovať podmienky darcovstva napríklad pri užívaní psychiatrických liekov. Mnoho z nich už totiž v tomto veku užíva antidepresíva. Najväčší záujem však u nich vyvolal príspevok ohľadom darcovstva a fajčenia marihuany.

Staňte sa darcom

Počas kampane sa SČK snažil medzi mladými ľuďmi internetovým prieskumom zistiť, aké sú dôvody, kvôli ktorým ešte neboli darovať krv. Hoci najčastejšou príčinou bol nevyhovujúci zdravotný stav, až 24% opýtaných uviedlo ako hlavnú prekážku svoj strach. Je to dôležitá informácia a výzva, aby boli informačné kampane v budúcnosti cielené aj na túto skupinu. A zdolali sa neviditeľné bariéry, ktoré zdravým mladým ľuďom bránia stať sa pravidelnými darcami krvi.

Najčítanejšie

Najčítanejšie