Bratislava bude zvyšovať dane z nehnuteľnosti

televízia bratislavského regiónu zvyšovanie daní
foto: TASR

Primátor Matúš Vallo spolu s viacerými starostami mestských častí spoločne oznámili rozhodnutie zvýšiť daň z nehnuteľnosti v priemere o 35 % a poplatok za odpad o 30 %. Vedenie mesta tvrdí, že je to nevyhnutný krok, aby si Bratislava dokázala zachovať základné štandardy údržby a služieb. Zvyšovanie dane z sa ale v zásade nedotkne seniorov, ani niektorých ďalších skupín obyvateľov.

Podobne ako ostatné samosprávy, aj Bratislava sa už viac ako rok snaží vysporiadať s vážnymi výpadkami v rozpočte. Spôsobenými parlamentnou legislatívnou smršťou v predchádzajúcom období, ktorá v kombinácii s infláciou a nárastom cien energií obrala mesto o desiatky miliónov eur. V zásade sú možné iba tri spôsoby, ktorými je možné vysporiadať sa s takýmito negatívnymi dopadmi. Šetrením na vlastnej prevádzke, obmedzením projektov a služieb, alebo navýšením iných svojich príjmov zvýšením rôznych poplatkov a daní.

Mesto šetrí

Na šetrenie kládlo vedenie hlavného mesta veľký dôraz. Magistrát zrušil desiatky pracovných pozícií, o 15 % znížil spotrebu energií vo svojich budovách a prevádzkach. Zastavil obnovu vozového parku magistrátu a znížil tiež plánované výdavky na rekonštrukciu mestských budov, čím spolu ušetril 2,5 mil. € v roku 2023. Na zrušených pracovných pozíciách ušetrí ďalších 2,2 mil. € v roku 2024. Napriek úsporným opatreniam však nebolo možné vyhnúť sa ani kráteniu financovania niektorých služieb a projektov. Len na opravy ciest a chodníkov, obnovu športovísk, opravy a údržby mestských bytov aj verejných priestorov mesto zoškrtalo takmer 20 mil. €. Ani tieto úspory však nepokryli celý výpadok príjmov. Popri šetrení preto hlavné mesto muselo pristúpiť aj k zvýšeniu viacerých poplatkov.

„Návrh na zvýšenie dane z nehnuteľností je spoločným návrhom mesta a mestských častí. Nie je to návrh populárny a nikomu z nás určite neprinesie politické body. Naopak, takýto návrh patrí medzi najťažšie, ktoré môžu volení zástupcovia samosprávy svojim obyvateľom oznámiť. Museli sme však k nemu pristúpiť, lebo inú cestu na zachovanie služieb a kvality života v našom meste už dnes nemáme. Preto považujeme za veľmi dôležité, aby verejnosť porozumela všetkým dôvodom, ktoré nás k takémuto kroku viedli,“ uviedol primátor Bratislavy, M. Vallo.

Zvýšené dane z nehnuteľnosti pocítia obyvatelia v celej Bratislave

Aktuálna sadzba dane z nehnuteľnosti pre byty a rodinné domy, ktorá sa v závislosti od lokality pohybuje od 0,90 – 1 €/m 2 by sa v zmysle predkladaného návrhu mala po novom zvýšiť na 1,20 – 1,35 € za štvorcový meter. Majiteľ bytu napr. v Dúbravke s rozlohou 50m 2 bude teda po úprave platiť daň za tento byt 60 € ročne. Pôvodne platil 45 €. Mestu Bratislava prinesie zvýšená sadzba dane cca 19 mil. € ročne. Mestským častiam spolu tiež 19 mil. €, čo síce stále nepokryje celý výpadok príjmov, ale umožní zachovať štandard poskytovaných služieb v meste. V prípade mesta Bratislava takmer polovica peňazí z vyššej dane musí ísť na pokrytie zvýšených personálnych aj prevádzkových nákladov dopravného podniku. Tieto príjmy budú použité aj na vykrytie zvýšeného príspevku pre neverejných poskytovateľov sociálnych služieb. Zvýšených platov v sociálnych zariadeniach, ako aj v školských zariadeniach, a tiež zvýšeného príspevku na prevádzku materských škôl.

Budú aj úľavy

Napriek zložitej situácii a potrebe sanovať obrovský výpadok v rozpočte sa však zvyšovanie dane nedotkne jednej z najzraniteľnejších skupín. Sú ňou seniori. Už dnes majú ľudia nad 65 rokov a držitelia preukazu ŤZP úľavu na dani z nehnuteľnosti vo výške až 60 %. Táto úľava sa aktuálne zvyšuje na 70 %. Čo znamená, že napríklad senior, ktorý dnes platí za byt s rozlohou 100m 2 v Starom Meste, teda v najdrahšom daňovom pásme, 40 €, po novom zaplatí 40,50 €. Zároveň sa zavádza 50 % úľava na stavby a nebytové priestory alebo ich časti užívané na šport. Mesto tiež reflektovalo požiadavku mestských častí na zmiernenie dopadov navýšenia dane z nehnuteľnosti pre majiteľov rodinných domov so záhradou, ktorých je v Bratislave približne 20-tisíc. V takýchto prípadoch príde k zvýšeniu celkovej daňovej povinnosti v priemere o približne 26 %.

Zvyšuje sa aj poplatok za odvoz odpadu

Spolu s daňou z nehnuteľnosti prichádza aj k zvýšeniu poplatku za odvoz komunálneho odpadu, ktorý nebol menený 9 rokov. Tento sa rovnako navýši o úroveň kumulovanej inflácie za posledné 3 roky, teda o 30%. V konkrétnych číslach bude úprava týchto poplatkov znamenať, že suma za odvoz 120 litrovej nádoby na odpad v dvojtýždňovom intervale sa zvýši zo súčasných 86 € na 112 €/rok. Aj tu  sa však podarilo nájsť model úľavy. A síce, že v prípade záujmu bude možné prejsť na štvortýždňový interval odvozu odpadu. Týmto spôsobom optimalizovať výdavky domácnosti na odvoz a likvidáciu odpadu. Suma za odvoz 120 litrovej nádoby na odpad v intervale raz za 28 dní bude 56 €/rok. 

O návrhu na zvýšenie dane z nehnuteľnosti ako aj poplatku za odvoz odpadu by mestskí poslanci mali rozhodovať na decembrovom zastupiteľstve. V prípade schválenia by navrhovaná zmena bola účinná od začiatku budúceho roku.

Najčítanejšie

Najčítanejšie