Srdce na dlani – výnimočné príbehy solidarity a ľudskosti

televízia bratislavského regiónu oceňovanie srdce na dlani dobrovoľníci
Oceňovanie dobrovoľníkov Srdce na dlani 2022 v Bratislave

Na prelome milénií, v roku 1999, prebehlo historicky po prvýkrát oceňovanie a podujatie s názvom Srdce na dlani, ktoré píše svoju históriu dodnes. Jubilejný 25. ročník oceňovania výnimočných dobrovoľníckych skutkov a projektov prebehne aj tento rok na krajskej a taktiež na národnej úrovni. Nominácie na ocenenie je možné zasielať do 2.novembra 2023.

Srdce na dlani je každoročné ocenenie obdivuhodných skutkov a projektov, či už jednotlivcov, organizácií alebo skupín ľudí, ktoré svojou dobrovoľníckou činnosťou prispievajú k pozitívnej zmene vo svojom okolí. Ide o ocenenie tých, ktorí konajú dobré skutky bez nároku na finančnú odmenu, v prospech iných, v rôznych oblastiach spoločenského života, rozvoja, ochrany životného prostredia, kultúry, výchovy alebo vzdelávania a mnohých iných. „Chceme zviditeľniť nezastupiteľné miesto dobrovoľníkov, ktorí denne vydávajú energiu a venujú kus svojho času, vedomostí, schopností a zručností pre dobro iných, ale aj celej spoločnosti. A to bez nároku na finančnú odmenu alebo akýkoľvek honorár.  Práve títo výnimoční ľudia a ich dobrovoľnícke príbehy môžu byť nás všetkých zdrojom veľkej inšpirácie. Zaslúžia si preto podľa nás osobitnú vďaku a pozornosť,“ uvádza Dominika Hradiská, riaditeľka Platformy dobrovoľníckych centier a organizácií.

Srdce na dlani čaká na nominácie

Oceňovanie Srdce na dlani prebieha na úrovni krajov a v každom vrcholí koncom roka slávnostným podujatím. V minulom roku prijali krajské dobrovoľnícke centrá 314 platných nominácií a komisie rozdelili až 74 ocenení či mimoriadnych cien. Navrhnúť na ocenenie môže ktokoľvek na Slovensku, kto pozná výnimočnú osobu, organizáciu alebo projekt zasvätený nezištnej pomoci. Nomináciu je možné zaslať do 2. novembra 2023 prostredníctvom oficiálneho webu oceňovania www.srdcenadlani.sk. Tu sú dostupné všetky informácie, podmienky nominovania a nominačné hárky.

Platforma dobrovoľníckych centier

Partnerom podujatí na krajskej úrovni je Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií. Je strešnou organizáciou a pôsobí na Slovensku od roku 2011. Jej poslaním je podporovať vytváranie priaznivého prostredia pre rozvoj dobrovoľníctva na Slovensku, s cieľom byť hlasom dobrovoľníckych centier a organizácií, ktoré rozvíjajú dobrovoľníctvo, obhajovať ich potreby a záujmy a pretavovať ich do legislatívnej či celospoločenskej praxe. Svoje poslanie napĺňa prostredníctvom širokého spektra činností – advokačnej, vzdelávacej, publikačnej, výskumnej či expertíznej. Každý rok organizuje celonárodnú kampaň Týždeň dobrovoľníctva a Srdce na dlani – národné ocenenie za dobrovoľníctvo.

Záštitu nad oceňovaním na úrovni krajov prevzal splnomocnenec vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti. O udelení ocenenia v jednotlivých krajoch rozhoduje nezávislá hodnotiaca komisia zložená z predchádzajúcich ocenených a predstaviteľov organizácií podporujúcich dobrovoľníctvo.

Najčítanejšie

Najčítanejšie