Umenie vo verejnom priestore Bratislavského kraja

umenie vo verejnom prietore dúbravka televízia bratislavského regiónu

Sochy a plastiky v parkoch, reliéfy vo vestibuloch budov či maľby na stenách. Človek často prechádza okolo objektov, ktorých význam a hodnotu ani nevníma. Bratislavský samosprávny kraj (BSK) rozbehol iniciatívu, ktorá mapuje a chráni umenie vo verejnom priestore. Svojimi aktivitami tak postupne odhaľuje príbehy umeleckých diel v kraji a rovnako zvyšuje o nich povedomie u verejnosti. Verejný priestor najnovšie rozžiarilo zreštaurované dielo Erny Masarovičovej.

BSK začiatkom roka 2023 odštartoval projekt Umenie vo verejnom priestore Bratislavského kraja, ktorého cieľom je reštaurovanie a záchrana chátrajúcich diel. Spolupracuje na ňom s Galériou mesta Bratislavy (GMB), s ktorou zdieľa poznatky, metodiku pre výskum a fotodokumentáciu. V prvej fáze BSK mapuje zariadenia vo svojom vlastníctve – na stredných školách, internátoch, zdravotných strediskách, domovoch a centrách sociálnych služieb. Aktuálne je zdokumentovaných viac ako 80 artefaktov. Častokrát ide o umenie, ktoré vzniklo v období 50. až 80. rokoch 20. storočia na objednávku pri stavbe budov s verejnou funkciou. Vznikli tak umelecké objekty, ktoré sú poplatné ideológii socialistického realizmu, ale aj také, ktoré nesú originálny autorský rukopis a zachovali si nadčasovú umeleckú hodnotu.

Umenie vo verejnom priestore v Dúbravke

Prvým zreštaurovaným objektom je kinetická kovová plastika významnej slovenskej sochárky Erny Masarovičovej umiestnenej na fasáde školského internátu v bratislavskej Dúbravke. Na zlý stav plastiky upozornila historička umenia Zoja Droppová z GMB. Plastiku v priebehu leta 2023 zreštaurovali Gabriel Strassner a Denis Dvorský v ateliéroch VŠVU v Bratislave. Na reštaurovaní spolupracovala aj dcéra autorky sochárka Katarína Kissoczy, ktorá sa popri svojej umeleckej tvorbe venuje zachovaniu diela Erny Masarovičovej.

Objavovanie ďalších diel

K vybraným dielam zároveň BSK realizuje aj kunsthistorický výskum v kooperácii s historičkami umenia Sabinou Jankovičovou a Vladimírou Büngerovou. Informácie, príbehy či fotografie budú súčasťou interaktívneho mapového portálu na webstránkach BSK. K dispozícii bude od roku 2024. „V reštaurovaní umeleckých objektov plánujeme pokračovať, ako aj v kunsthistorickom výskume. Rovnako chceme objavovať ďalšie diela a popularizovať tému aj prostredníctvom komentovaných vychádzok s kurátorským výkladom. Za vznikom mnohých diel sa skrývajú nečakané príbehy a ich poznanie pomáha lepšie porozumieť prostrediu, v ktorom žijeme,“ objasnila vedúca oddelenia kultúry BSK Svetlana Waradzinová.

Viac v našej reportáži:

Najčítanejšie

Najčítanejšie