Regulované parkovanie v Bratislave

Regulované parkovanie v Bratislave je témou posledného obdobia. Koncom októbra by sa malo zaviesť v ďalšej časti Ružinova. No napríklad vo Vrakuni si naň počkajú až do roku 2026.

V okolí Mlynských nív sa parkovanie reguluje už niekoľko mesiacov, zozbierané dáta pomáhajú pripraviť ďalšie lokality tak, aby sa vyhlo počiatočným boliestkam. V prípade Ružinova bola a je regulácia parkovania už nevyhnutná.

“Parkovanie v Ružinove je problém v tých častiach, ktoré nie sú regulované. Lebo vozidiel pribúda, no parkovacích miest nepribúda. Stoja v zákazoch, stoja v rozhľadoch križovatkách, stoja pred priechodmi pre chodcov. Čiže systémovým riešením je regulácia,” hovorí Marián Horváth z odboru územného plánu a dopravy MČ Bratislava Ružinov. 

V týchto dňoch prebieha príprava regulácie v časti RU3. To je štvorlístok – Štrkovec, Trávniky, Pošeň, Ostredky – ako jedna celá zóna. Aktuálne sa vyznačuje Štrkovec, koncom októbra by mal byť hotový. V príprave je projekt na Trávnikoch a na jar by mestská časť Ružinov chcela vyznačiť a spustiť práve túto zónu. V prípade časti Ostredky je situácia s parkovaním naozaj zlá.

Potvrdil nám to aj pán Róbert, ktorý tu býva v podstate od vybudovania tohto sídliska. “Od začiatku tu nepribudlo ani jedno parkovacie miesto. Niekde ďalej na sídlisku sa ukrajovalo z trávnikov a pribudlo tam zopár parkovacích miest. Ale tu nie, ani jedno. Ale áut za tých 60 rokov pribudlo množstvo,” dopĺňa obyvateľ Ostredkov. 

Problém s parkovaním majú aj v neďalekej Vrakuni

“Máme tu zavedenú nejakú takú svoju, na kolene urobenú, parkovaciu politiku, kde prideľujeme v rámci VZN vyhradené parkovacie miesta. Sú tam presne stanovené podmienky. Takže my to tu už máme asi 10 rokov, takú našu parkovaciu politiku. Ale samozrejme čakáme na tú veľkú bratislavskú,” vyjadril sa starosta MČ Vrakuňa Martin Kuruc. 

Parkovacia politika by mala byť vo Vrakuni zavedená v roku 2026. 

Najčítanejšie

Najčítanejšie