Príspevok pre prváka – pomôže štát ale aj niektoré mestské časti

September je finančne náročný mesiac pre všetkých rodičov, ktorých deti nastupujú do školy. Výdavky s tým spojené sa môžu jednorazovo vyšplhať na stovky eur. Príspevok pre prváka poskytuje štát , ale aj niektoré mestské časti.

Školská taška, peračník, pomôcky na výtvarnú, či telesnú výchovu. Alebo poplatky do ZRPŠ, či školského klubu detí. Tieto výdavky majú rodičia, ktorých deti chodia do školy. Šok to môže byť pre rodičov prvákov, ktorí musia všetky veci kupovať odznova. Suma sa aj pri najjednoduchších veciach môže vyšplhať až do výšky niekoľko sto eur. Pomôže štát, ale ajniektoré mestské časti.

“Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny budú aj tento rok vyplácať rodičom prvákov, ktorí nastúpia po prvý raz do školy, zvýšený rodinný prídavok na dieťa. Ide o sumu 100 eur navyše,” hovorí Marianna Šebová, hovorkyňa Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny. 


Keďže ide o jednorazový zvýšený prídavok na dieťa, tak rodičia oň nemusia požiadať. Príde im automaticky na účet. Suma im bude vyplatená v októbri, spolu s klasickým prídavkom na dieťa. Čiže rodičia dostanú sumu 170 eur.  

Finančne pomáha aj Ružinov, Nové Mesto, Staré Mesto aj Karlova Ves

Na tento príspevok majú nárok všetci rodičia prvákov bez rozdielu počtu detí, či miesta bydliska. Benefit pre rodičov majú aj niektoré mestské časti v Bratislave. Najvyšší finančný príspevok poskytuje mestská časť Ružinov a to až vo výške 40 eur.

Príspevok pre prváka si môžu rodičia vyzdvihnúť či už v pokladnici na miestnom úrade alebo im bude zaslaný na účet. Finančný príspevok poskytuje aj mestská časť Karlova Ves a to 30 eur. O finančný príspevok môžu od tohto septembra požiadať aj rodičia s trvalým pobytom v mestskej časti Nové Mesto. Poslanci miestneho zastupiteľstva schválili sumu vo výške 30 eur. 

Mestská časť Staré Mesto neprispieva priamo finančne , ale prepláca nákup pomôcok. Ten môže byť až do výšky 50 eur. Rodičia potrebné veci nakúpia a do 15. novembra prinesú pokladničné bloky na preplatenie. Obdobne to majú aj v mestskej časti Vrakuňa, tam však potrebné veci nakúpi priamo mestská časť. Tento rok nakúpili pomôcky, po konzultácii s učiteľkami a riaditeľkami, v prepočte cca  22 eur na dieťa. 

Každá jedna z možností pomoci má svoje výhody aj nevýhody. Z finančného príspevku môžu rodičia uhradiť napríklad aj obedy, či električku alebo iné potrebné veci. Pri kúpe alebo preplatení pomôcok má mestská časť istotu, že žiak dostal vec, ktorú v škole bude potrebovať.Všetky bližšie informácie nájdete na stránkach svojej príslušnej mestskej časti, alebo sa môžete spýtať priamo v škole. Príspevok je aj pre žiakov zo súkromných alebo cirkevných škôl. Dôležité je len to, aby rodič, resp. zákonný zástupca mal trvalý pobyt v danej mestskej časti. 

Najčítanejšie

Najčítanejšie