Ako požiadať o hlasovací preukaz

Už 30. septembra sa na Slovensku budú konať voľby do Národnej rady Slovenskej republiky. Volebné miestnosti sa otvoria o 7:00 a možnosť odvoliť bude až do 22 hodiny. Čo však robiť, ak sa v mieste trvalého bydliska nachádzať v deň volieb nebudete? Treba požiadať o hlasovací preukaz.

Ak sa v deň volieb nebudete nachádzať v mieste trvalého bydliska, môžete odvoliť s hlasovacím preukazom. Ten vydáva príslušná obec, v hlavnom meste sú to mestské časti. Hlasovací preukaz si môžete vybaviť na miestnom úrade.

O hlasovací preukaz ste mohli požiadať písomne alebo elektronicky. To však bolo možné len do 8. septembra. 

Teraz vám už len ostala možnosť požiadať o preukaz osobne.

Ako oň požiadať?

Volič príde na obecný, resp. miestny úrad, kde požiada o vydanie hlasovacieho preukazu. Vypíše žiadosť o vydanie takéhoto preukazu. Tú si môže stiahnuť z webovej stránky alebo ju dostane priamo na úrade. Preukaz mu je následne vydaný a volič je zo svojho volebného okrsku automaticky vyškrtnutý. 

Dokedy treba požiadať?

O hlasovací preukaz treba požiadať do 29.septembra, čiže do dňa pred konaním volieb. Nezabudnite si však overiť úradné hodiny príslušných úradov.

Ako sa potom hlasuje?

Volič príde s hlasovacím preukazom do ktorejkoľvek volebnej miestnosti, kde predloží tento preukaz spolu s občianskym preukazom. Hlasovací preukaz je mu následne odobratý a volič môže pristúpiť k voľbe. 

Načo treba dávať pozor

Ak už máte preukaz vydaný, nemôžete ho stratiť , ani vám nemôže byť odcudzený. Obec vydáva preukaz len raz.

Nezabudnite, teda o preukaz požiadať, ak ho samozrejme potrebujete. 

Najčítanejšie

Najčítanejšie