Zrekonštruovaná ZŠ Plickova v Rači

V roku 2008 ju zavreli, aby teraz ožila. Reč je o zrekonštruovanej Základnej škole Plickova v Rači, z ktorej sa stala moderná škola.

Základná škola Na Plickovej, v mestskej časti Rača, bola otvorená v roku 1972. Postupom času výrazne chátrala a nakoniec nespĺňala požiadavky na výučbu. V roku 2007 ju vyňali zo siete škôl a nakoniec ju po roku úplne zatvorili. To už je minulosť.

Škola prešla rozsiahlou rekonštrukciou

Škola prešla rozsiahlou rekonštrukciou, ktorej suma sa po dokončení všetkých prác vyšplhala až na 8 miliónov eur. Aktuálne patrí medzi najmodernejšie vzdelávacie inštitúcie v Bratislave, v histórii školy ide o zlomový prevrat.

„Vo všetkých triedach máme interaktívne obrazovky v kombinácii s keramickými tabuľami. Nové požiadavky sú, aby školy boli bezbariérové, a naša škola to spĺňa. Tým, že sú nové nároky, aby školy boli bezbariérové, tak máme výťah, ktorý stojí na všetkých poschodiach,“ hovorí riaditeľ školy Peter Samuel Tóth. 

V časoch, keď školu zatvorili, ju navštevovalo 180 detí, ktoré boli následne rozdelené do okolitých škôl.

Škola od septembra funguje v plnom režime. Svoju prevádzku však začala už minulý školský rok, požičala si priestory Strednej odbornej školy Na Pántoch

„Teraz máme 113 prváčikov, čiže nových 5 prváckych tried, plus druhákov, ktorí chodili do školy Na Pántoch, a jedna tretia trieda,“ dopĺňa riaditeľ.

Vzniklo tu tak 25 tried a 10 špecializovaných učební pre 600 žiakov. Nachádza sa tu aj jedáleň, kuchyňa, jedna menšia telocvičňa určená najmä na gymnastiku, jedna väčšia telocvičňa, ale aj tanečná sála.

Pre mestskú časť Bratislava Rača ide o najväčší investičný projekt za posledné desaťročia.

Najčítanejšie

Najčítanejšie