Skúsenosti s regulovaným parkovaním: Paas: Viac ako len dostupné parkovanie

Jedným zo základných zámerov regulovaného parkovania je dostupnosť parkovacích miest. Čo však obyvateľom prináša regulácia okrem tohto zámeru? Spolu s našimi kolegami sme si prešli niekoľko lokalít, kde je už regulácia zavedená a porovnali ich s miestami, kde ešte neplatí.

Základným pravidlom je to, aby vozidlá stáli iba tam, kde je to dopravným značením určené. Regulované parkovanie sa v danej zóne realizuje pomocou dopravného značenia. Označené je vodorovným a zvislým dopravným značením tak, že sa určí:

■ kde môžu vozidlá parkovať
■ kde bude realizovaný pohyb vozidiel a cyklistov
■ kde sa môžu pohybovať chodci
■ kde verejný priestor môže plniť svoje ostatné úlohy

Ako prebieha dodržiavanie pravidiel?

Na rozdiel od neregulovaných zón, v zónach PAAS už nekontrolujú parkovanie len hliadky mestskej polície, ale aj vyškolení kontrolóri. Títo niekoľkokrát denne skontrolujú každú ulicu v zóne. Majiteľovi vozidla, ktoré bude stáť na nevyznačenom mieste, bude po potvrdení spáchania priestupku odoslaná pokuta.

Čo prinesie jasne určený dopravný priestor vodičom:

■ dostatočné rozhľady v križovatkách a tým aj plynulú a bezpečnú premávku v týchto úsekoch
■ viditeľnosť chodcov čakajúcich pred priechodmi
■ plynulý prejazd ulicami
■jasné dopravné pokyny vďaka novonavrhnutému a zosúladenému dopravnému značeniu

Čo prinesie cyklistom:

■ uľahčí sa pohyb cyklistov v rámci zóny
■ prepoja sa nadradené cyklistické trasy

Čo prinesie chodcom:

■ väčšina chodníkov prestane slúžiť na parkovanie a uvoľní sa celá šírka chodcom
■ bezpečný a plynulý pohyb chodcov vrátane rodičov s kočíkmi
■ voľný prístup ku vchodom domov
■ dostatočný rozhľad pri vchádzaní na priechod pre chodcov
■ bezpečnejšie prechádzanie vozovky mimo priechodov pre chodcov vďaka upokojeniu dopravy

Čo prinesie všetkým obyvateľom:

■ revitalizáciu zelených plôch, keďže už nebudú spojazdňované vozidlami
■ vrátenie voľného verejného priestranstva, ktoré nebolo na parkovanie určené opäť jeho pôvodnému účelu
■ upokojenie dopravy prvkami, ktoré motivujú vodiča aby dodržiaval maximálnu dovolenú rýchlosť v zóne (30 km/h)
■ postupné odstránenie vrakov a odložených nepoužívaných vozidiel
■ prístup vozidiel OLO ku kontajnerovým stojiskám a pravidelný bezproblémový odvoz smetí
■ zníženie tranzitnej dopravy v zóne a tým pokojnejšie prostredie

Prípadné podnety od obyvateľov regulovanej zóny budú spracovávané postupne a riešené systémovo. Na nasledujúcich fotkách vidno príklady z niekoľkých ulíc, kde je možné porovnať, ako sa zmenilo tamojšie prostredie po zavedení regulovaného parkovania. 

Najčítanejšie

Najčítanejšie